Nyheter

Dom i muthärva står fast

Domen mot den fastighetsingenjör, som dömdes i muthärvan kring det kommunala bostadsbolaget Poseidon i Göteborg, står fast. Högsta domstolen väljer att inte meddela prövningstillstånd.

Den nu 66-årige mannen som varit anställd i bostadsbolaget dömdes i hovrätten för att ha tagit emot elinstallationer till sin privata villa från en elleverantör som Poseidon använde sig av. Han valde att överklaga till Högsta domstolen, som alltså beslutat att inte meddela prövningstillstånd.

I tjänsten som fastighetsingenjör hos Poseidon har mannen haft rätt att attestera inkommande fakturor från leverantörer och han har också, vid distriktschefens frånvaro, haft slutattesträtt.

För sin tjänsteutövning har mannen under tiden november 2006 – januari 2007 fått elektriska installationer utförda på sin privata fastighet. Arbets- och materialkostnader har uppgått till lågt räknat 112 000 kronor.

Fastighetsingenjören dömdes  i hovrätten till villkorlig dom och 80 dagsböter à 250 kronor  för grovt mutbrott.