Nyheter

Dom om rasad pelare överklagas

Platschefen vill frias från olyckan i Västerås där en 26-årig byggnadsarbetare omkom. Åklagaren vill att NCC ska betala en högre företagsbot. Båda parter har överklagat domen till hovrätten.

Olyckan inträffade den 5 februari 2009, vid uppförandet av en ny byggnad vid Centrallasarettet i Västerås. När källarplanen byggdes användes betongpelare som vägde 1,9 ton.

Plötsligt lossnade lyftöglan i toppen på en pelare, som rasade och dödade 26-åringen.

Lyftöglorna som användes var avsedda för lyft av högst 1,2 ton. Västmanlands tingsrätt ansåg att platschefen tydligare borde ha specificerat vilka öglor som skulle köpas och fällde honom därför för arbetsmiljöbrott. Han dömdes till villkorlig dom och dagsböter.

Tingsrätten beslutade också att NCC skulle betala skadestånd till den avlidnes anhöriga, samt 400 000 kronor i företagsbot. Men åklagare Leif Johansson överklagar domslutet och begär att hovrätten höjer både företagsboten och skadeståndet till de anhöriga.

Han hänvisar till andra mål, bland annat domen om Kistaraset i Solna tingsrätt, där domstolen satte både skadeståndet till anhöriga och företagsboten för konstruktionsfirman högre.