Nyheter

Domare anmäls för jäv

Lavals ombud kommer under dagen att anmäla en av domarna som utsetts att döma i Laval-målet för jäv. <br></br> – Erland Olauson borde självmant ha avstått, säger advokat Martin Agell.

Martin Agell företräder Laval och fick i förra veckan ett PM från Arbetsdomstolen med namnen på dem som ska sitta som domare.

En av dem är LOs tidigare avtalssekreterare Erland Olauson. Att organisationerna sitter med och dömer i Arbetsdomstolen är en sak, som i och för sig kan vara bekymmersamt, menar Martin Agell.

– Men det här är klart över gränsen.

Som exempel säger han att Erland Olauson presenterade Byggnads yttrande i EG-domstolen tillsammans med Hans Tilly och han har kritiserat EG-domstolens dom vid ett antal tillfällen.

– Det är anmärkningsvärt att han inte självmant avstår, säger Martin Agell.

Elektrikerförbundets ombud i målet, Dan Holke på LO-TCO Rättsskydd, säger att facken inte tänkt att någon av de utsedda domarna skulle vara jävig. Det ligger lite i Arbetsdomstolens konstruktion att de som sitter där kan ha olika åsikter i grundläggande frågor, menar han. Men de sitter där som domare inte som partsföreträdare.

– Men skulle Erland Olauson anses jävig får vi väl fundera, säger Dan Holke. Arbetsgivarsidans ledamot Jan Nordin kommer ju ursprungligen från Svenskt Näringsliv, som är den organisation som betalar Lavals processande, påpekar han.

Elisabet Örnerborg / Lag & Avtal