Nyheter

Domare beordrar frysning <br></br> av Skanskapengar

I Argentina har en domare beordrat att 36 miljoner kronor tillhörandes Skanska ska frysas. Beslutet ska gälla fram till att domen i ett korruptionsmål mot företaget faller.

Det är i samband med bygget av en stor gasledning i Argentina som Skanska misstänks ha betalat ut mutor till höga statstjänstemän. Den frysta summan på 36 miljoner ska motsvara det misstänkta mutbeloppet, skriver Dagens Nyheter.

I samband med att mutmisstankarna blev kända för två år sedan fick två statstjänstemän avgå. Skanskas svenska koncernledning har också erkänt att mutor betalats ut men lägger all skuld på den lokala ledningen, enligt Dagens Nyheter.

Skanskas ledning i Sverige förnekar också att man försökt att köpa de lokala chefernas tystnad med avgångsvederlag, vilket är anklagelser som företagets tidigare finanschef i Latinamerika, José Alonso, kommit med.