Nyheter

Dömd bygg-vd krävs på 10 miljoner

Den bygg-vd som dömts i härvan runt bostadsrättsföreningen Ida i Malmö ska även betala 9,8 miljoner kronor till staten, skriver Nyhetsbyrån Siren. 

Förvaltningsrätten slår fast att mannen ska anses som betalningsskyldig för bland annat momsavdrag baserade på osanna fakturor. Byggföretagaren har bestridit kraven med hänvisning till att det aktuella företaget är en utländsk filial som bedriver verksamhet i Sverige och att det inte är någon juridisk person. Eftersom han inte har varit företrädare för en juridisk person utan endast vd och firmatecknare för en filial kan något betalningsansvar inte åläggas honom, hävdar han. 

Rätten slår fast att mannen varit ensam firmatecknare i företaget vid de tidpunkterdå de aktuella skatterna och avgifterna ursprungligen förföll till betalning.Han har således varit företrädare för filialen under denna tid. Som företrädare har det varit hans ansvar att hålla sig informerad om filialens ekonomiska ställning. I detta ansvar har även legat att se till att skatter och avgifter betalas i rätt tid.

Domen innebär att vd:n ska betala 9,8 miljoner tillsammans med företaget som var i centrum i den så kallade Ida-härvan. 

Företagaren dömdes i augusti i fjol till 2,5 års fängelse för grova ekobrott. Han hade inför den aktuella domen nu lyft fram att han redan personligen beskattats och fått skattetillägg i ett separat ärende.

Rätten menar dock att Skatteverkets ansökan om företrädaransvar inte omfattar några skattetilläggsbelopp. Det föreligger därför inte någon otillåten dubbelbestraffning, enligt domen. 

/Redaktionen