Nyheter

Domen i Helsingborg överklagas

De tre personer som stått åtalade för dödsolyckan vid bygget av häktet i Helsingborg friades förra veckan av tingsrätten. Men åklagaren Lars Magnusson tycker att domen är märklig och kommer att överklaga.

Tingsrätten friade både konstruktören och de två montageledarna som stod åtalade för arbetsmiljöbrott efter dödsolyckan i Helsingborg för drygt två år sedan.

Det var vid bygget av det nya häktet som en innervägg på 2,6 ton föll ner över en 22-årig snickare. Orsaken till olyckan var att ett väggelement på plan två saknade förankring i den övriga stommen. När stöttorna mot väggen togs bort rasade den över byggnadsarbetaren som avled.

Den åtalade konstruktören kvalitetsgranskade inte ritningarna enligt företagets rutiner och upptäckte därför inte bristerna. Enligt tingsrätten var det oaktsamt – men inte oaktsamt av klandervärt slag – vilket gjorde att mannen friades. Även åtalet mot montageledarna ogillades eftersom de följt gällande bestämmelser och följt de ritningar som fanns.

Kammaråklagare Lars Magnusson ställer sig frågande till domen.

– Den är lite märklig. Tanken med att man bygger ett hus är att det ska stå upprätt. Om man inte ser till att det gör det och huset faller ihop, då tycker jag att det är oaktsamhet av klandervärt slag, säger han till Byggvärlden.

Helsingborgs tingsrätt ogillade även åklagarens krav på företagsbot för de båda företagen.

– Jag tycker att det är konstigt att Strängbetong går fria för allt bara för att de åtalade gör det. Det fanns inget i mitt yrkande som knöts till särskilda personer i företaget, säger Lars Magnusson.

Han kommer att överklaga domen men har inte bestämt om överklagandet ska gälla alla punkter.

– Det kommer jag att titta på. En del saker är mer anmärkningsvärda än andra.