Nyheter

Döms att betala 68 miljoner

Svea hovrätt har ålagt Hifab Group AB att betala sammanlagt 68 miljoner kronor i skadestånd.

Domen avser ett krav rörande ett tidigare dotterbolag.

Betalning kommer att ske genom en nyemission på 40 miljoner. Bolaget planerar att låna upp resterande belopp.

Svea Hovrätt ändrar en dom från tingsrätten och dömer HifabGroup att till Rimp AB i likvidations konkursbo, betala cirka 31 miljoner jämte ränta från 2003 samt rättegångskostnader. Sammanlagt handlar det om en summa på cirka 68 miljoner kronor.

Domen avser ett krav rörande det tidigare dotterbolaget Rimp AB och händelser som inträffade innan bolaget kom in i Hifab-koncernen.

”Det finns ingen avsättning i Hifabs räkenskaper för denna risk, som enbart varit omnämnd som en eventualförbindelse”, skriver Hifab i ett pressmeddelande. ”Domslutet kommer med ett mycket oväntat utfall. Det är möjligt att det kan överklagas till Högsta Domstolen, men först måste domslutet och rättsläget analyseras”.

–  Även om vi beslutar oss för att överklaga så måste pengarna fram nu. Vi har inget val, säger Bengt Stillström, styrelseordförande i Hifab Group AB.

För att inte den oförutsedda utgiften ska påverka bolagets verksamhet i övrigt så gör man bedömningen att moderbolaget Hifab Gropu AB dels måste genomföra en nyemission i storleksordningen 40 miljoner dels ta upp lån på resterande belopp.

Hifab Gropup skriver i pressmeddelandet att den kortfristiga finansieringen om 68 miljoner som erfordras i avvaktan på nyemissionen har flera alternativ. I första hand diskuteras en kredit med banken, i andra hand har Hifabs huvudägare, Traction, erbjudit sig att låna ut beloppet .

–  Jag förstår inte riktigt juridiken och hur hovrätten kan döma så här. Jag tycker att det var ett väldigt tydligt utlåtande i tingsrätten, där vi friades. Nu är verkligheten som den är och moderbolaget får ta smällen och se till att inte Hifabs verksamhet skadas. Målet har ingenting med Hifab att göra.

Bakgrunden till domen är en tvist mellan ett tidigare dotterbolag, Rimp AB och Malmös kommunala bostadsbolag, MKB, i Malmö.

Rimp AB ägdes fram till hösten 2002 av bolaget TurnIT AB. I oktober 2002 förvärvade Hifab Group AB, tidigare Thalamus Networks AB samtliga aktier i Rimp enligt ett aktieöverlåtelseavtal. Vid tidpunkten för undertecknandet av aktieöverlåtelseavtalet förelåg en tvist med MKB.

–  Det fanns en konflikt om en gammal bredbandsentreprenad.

I maj 2009 förlorade Rimp tvisten mot MKB. I oktober 2009 försattes Rimp AB i konkurs efter ansökan från MKB.