Nyheter

Döms att betala miljonbelopp efter byggtvist

Gotlands tingsrätt har meddelat dom i en byggtvist. Foto: Svenska Media

Fastina Fastigheter ska betala drygt sex miljoner kronor till Alvar Hallgren Bygg efter en tvist om fakturor gällande ett utfört byggarbete. Det beslutar tingsrätten i en dom. Fastighetsbolaget ska även betala drygt en halv miljon i rättegångskostnader.

Tvisten handlar om olika uppfattningar om avtal angående nybyggnad av köpcentret Stenhuggaren på Gotland med butikslokaler för Jula, El-giganten och Jysk.

Beställaren hävdar att man haft ett avtal om utförande av platta på mark till ett fast pris och utföraren menar att det handlar om en mer omfattande generalentreprenad med löpande räkning.

I sin dom uttrycker tingsrätten förvåning över bristen på tydliga överenskommelser och dokumentation mellan parterna gällande Hallgrens uppdrag och roll inom ramen för byggprojektet totalt sett.

Man menar att det finns betydande oklarheter om vad som initialt har avtalats mellan parterna. Man konstaterar också att det råder stora oklarheter om vad parterna ansett ska gälla för ändrings- och tilläggsarbeten. Tingsrätten skriver att en övergripande fråga som svävar över målet i dess helhet är vem av parterna, Hallgren eller Fastina, som ska bära ansvaret för alla oklarheter

Trots att ord står mot ord har tingsrätten kommit fram till att Hallgren har haft fog för uppfattningen att arbetena som man utfört har beställts av Fastina.

Tingsrätten slår fast att Fastina Fastigheter ska betala drygt sex miljoner kronor för utfört byggarbete till Alvar Hallgren Bygg. De ska också betala motpartens halva rättegångskostnad på en halv miljon kronor.