Nyheter

Domstol avgjorde – de får bygga campus Eskilstuna

Den nya högskolebyggnaden kommer att uppföras på Hamngatan i centrum där Sporthallen och Vattenpalatset är belägna i dag. Bild: Serneke

Serneke har ingått genomförandeavtal kring uppdraget att bygga ett nytt campus för Mälardalens högskola i Eskilstuna.  Detta efter att Skanska överklagat tilldelningen av projektet men nekats prövningstillstånd i Kammarrätten. 

Ett genomförandeavtal har nu tecknats mellan Serneke och Mälardalens högskola. 
Beslutet om tilldelning av projektet överklagades av Skanska, som också lämnat anbud på uppdraget. Förvaltningsrätten gick dock på högskolans linje och nyligen gav Kammarrätten besked om att de inte tar upp fallet till prövning, vilket Skanska begärt.

– Vi har under en längre period sett på Eskilstuna som en av de strategiskt viktigaste kommunerna i Mälardalen att etablera oss i. Vi valde projektet med omsorg – i samråd med vår projektutvecklingsverksamhet – och önskade en volym och komplexitet som passar vår projektstrategi. Detta kontrakt är ett tydligt bevis på hur starka vi är när det kommer till samverkan inom koncernens olika delar, säger Daniel Åstenius, vd Serneke Bygg, i ett pressmeddelande.

Serneke förvärvar samtidigt aktierna i det fastighetsägande bolaget NYAB för drygt sex miljoner kronor av Eskilstuna kommun.
Serneke Projektutveckling kommer att leda utvecklingen av projektet med ambition att avyttra fastigheten till ett fastighetsbolag. Hyresavtalet för fastigheten löper på 20 år.

Byggstart sker efter att bygglov är beviljat, vilket bedöms kunna ske under första hälften av 2017. Under första kvartalet 2017 påbörjas detaljprojekteringen samt vissa förberedande arbeten såsom rivning av befintliga delar. Campus Eskilstuna beräknas stå klart 2019.

Projektets ordervärde, som beräknas uppgå till omkring 700 miljoner kronor, kommer att fördelas mellan affärsområde Bygg och affärsområde Projektutveckling och kommer att inkluderas i orderingången under första kvartalet 2017.