Nyheter

Domstol går på Skanskas linje

Konsumentombudsmannen, KO, ansåg att Skanskas förhandsavtal var vilseledande och drog företaget inför rätta. Men Marknadsdomstolen tycker att Skanska har varit tillräckligt tydlig.

Hela saken handlar om förhandsavtalen som tecknas mellan Skanska och bostadsköparna. När finanskrisen slog till fick flera bostadsköpare problem att sälja sina tidigare bostäder. Flera som hade förhandstecknat sig för en bostadsrätt hos Skanska hade inte förstått att de kunde bli skadeståndsskyldiga om de hoppade av sina förhandsavtal.

Konsumentombudsmannen ansåg att Skanska var otydlig med kostnaden som kunde uppstå för bostadsköpare som avbröt sina förhandskontrakt.
Därför vände sig Konsumentombudsmannen till Marknadsdomstolen och begärde att Skanska skulle åläggas att förtydliga sin marknadsföring — med hot om vite om så inte skedde.

Men i Marknadsdomstolens domslut lämnar man Konsumentombudsmannens talan utan bifall. KO ska dessutom ersätta Skanska för rättegångskostnaderna om 264 000 kronor plus ränta.

Domstolen anser att Skanska tydligt har uppgett i förhandsavtalen att det finns en skyldighet att ersätta motparten om endera part inte kan fullgöra sina förpliktelser i avtalet. Skadeståndsskyldigheten finns angiven i en mening längst ned i avtalet, alldeles ovanför raden där förhandstecknaren ska sätta sin signatur. Därmed anser domstolen att informationen är utformad så att en konsument kan tillägna sig den.

Skanska uppger att företaget har tagit till sig av kritiken. I december 2008 införde byggjätten ett trygghetspaket som tydliggör och begränsar kundens risk. I ett pressmeddelande efter Marknadsdomstolens utlåtande skriver Skanska att företaget kontinuerligt ska förbättra informationen till bostadskunderna.