Nyheter

Domstolen sa ja till ”viktig pusselbit” i Forsåker

Mölndalsån. Foto: Forsåker

Förslaget om att bygga om Mölndalsån i Forsåker har nu godkänts av Mark- och miljödomstolen.
– En viktig pusselbit i Forsåker har nu fallit på plats, säger Johan Lejonthun, projektutvecklare på Mölndala Fastighets AB och ansvarig för ombyggnationen av ån.

När huvudförhandlingar påbörjades i Kommunfullmäktigesalen i Mölndals stadshus i slutet av februari talade man om hur en ombyggnation av Mölndalsån i Forsåker kan skapa goda förutsättningar för det planerade området. 
Under åtta veckors tid har Mark- och miljödomstolen överlagt ärendet och nu lämnat sitt godkännande.

Mölndala Fastighets AB anser att Mölndalsån är en nyckelfaktor för områdets framtida karaktär med bland annat ett vattentorg som nav för restaurang- och kulturverksamhet.
Ombyggnationen inkluderar också ett antal förbättringsåtgärder vid de delar av ån som lämpar sig särskilt väl som lek- och uppväxtområde för laxen. Åtgärderna förväntas även innebära förbättring för ålyngelvandring upp mot sjöarna ovan Kvarnbyforsen.

Med tanke på planerad sanering av befintliga markområden samt beslut om att bevara den rådande industrikaraktären kopplat till forsen, anser Mark- och miljödomstolen att ett övergripande samhällsintresse tillgodoses. 

I miljödomen uppges följande summering, ”Domstolen anser sammantaget att det föreligger ett sådant samhällsintresse av större vikt som medför att de ansökta åtgärderna bör vidtas.”

– Att Mölndalsåns vatten lyfts fram i stadsdelen är positivt för hela Forsåker och för alla som kommer bo och arbeta där. En viktig pusselbit i Forsåker har nu fallit på plats, säger Johan Lejonthun, projektutvecklare på Mölndala Fastighets AB och ansvarig för ombyggnationen av ån.

Förutsatt att förslaget går igenom den fyra veckor långa överklagandeperioden utan invändningar vinner domen laga kraft. Därefter påbörjas projektering av ombyggnationen kring ån som kommer behöva utföras i olika etapper.

Planerad byggstart för projektet är satt till år 2020.