Nyheter

Doxa lägger bud på Serneke

Serneke
Nytt bud på Serneke. Foto: Serneke

Doxa lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Serneke. Styrelsen för Serneke rekommenderar enhälligt aktieägarna att acceptera erbjudandet.

Skånska Doxa Aktiebolag har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Serneke att förvärva samtliga utestående B-aktier 1 i Serneke mot nyemitterade aktier i Doxa.

”En mycket bra affär”

– Vi är väldigt glada över att Doxa gemensamt med de största ägarna i Serneke idag tar första steget i det som, för både Doxas och Sernekes aktieägare, är en mycket bra affär med betydande synergier på flera plan. Doxa avser att renodla Serneke till ett bygg- och entreprenadbolag som ska fortsätta på inslagen väg som ett av Sveriges största bygg- och entreprenadbolag. Doxa avser dela ut och särnotera detta entreprenadbolag när förutsättningar föreligger. Doxa avser att behålla Sernekes landbank och projektutveckling där vi ser stora framtida värden och tydliga synergier med Doxas kassaflödesgenererande portfölj – framförallt ur ett riskspridnings- och finansieringsperspektiv, säger  Victor Persson, vd för Doxa, i en kommentar.

Vill renodla bolaget

I Doxas pressmeddelande anges att Doxas affärsplan utgår från att behålla hela eller delar av projektutvecklingsverksamheten, främst Karlastaden, samt transformera Serneke till ett renodlat bygg- och entreprenadbolag. Doxa avser därefter att dela ut Serneke till Doxas aktieägare och i samband därmed särnotera bolaget. Sernekes styrelse ser positivt på detta förutsatt att Erbjudandet fullföljs.

Enligt pressmeddelande är Doxas nuvarande planer för Sernekes pågående projekt eller bolagets ledning och anställda, inklusive deras anställningsvillkor, innehåller inga väsentliga förändringar. Michael Berglin fortsätter som VD i Serneke och förväntas leda arbetet mot renodling och senare särnotering av Serneke.

Rekommenderar aktieägarna

Serenekes styrelse rekommenderar aktieägarna att acceptera erbjudandet. De bedömer att erbjudandet indirekt stärker Sernekes nuvarande aktieägarbas och förbättrar förutsättningar för en mer ändamålsenlig och långsiktig kapitalförsörjning av verksamheten. 

– För min del blir ju jag storägare i Doxa, blir bland de tre största i det bolaget, och vi får en bredare ägarbas. Då har vi möjlighet att utveckla bolaget ännu mer tillsammans och framför allt sen att vi renodlar och delar upp byggverksamheten och investmentverksamheten så jag ser positivt på framtiden, säger Ola Serneke i en kommentar till Göteborgs Posten.