Nyheter

DTZ Gothenburg blir en del av Newsec

DTZ Gothenburg AB blir en del av Newsec. Bolaget har femton medarbetare och kontor i Göteborg samt Malmö. All personal följer med. Newsecs transaktionsverksamhet får därmed en marknadsledande position i Väst- och Sydsverige samt Stockholm-Mälardalen inom förmedling av kommersiella fastigheter.

”Newsecs starka varumärke, ledande ställning inom fastighetsförvaltning samt att de i övrigt är en heltäckande fastighetsrådgivare gör oss väldigt starka på marknaden och ger oss en gemensam tillväxt inom fastighetstransaktioner”, säger Anders Åberg, ansvarig för transaktionsverksamheten i Väst- och Sydsverige.

Bolaget stärker därmed sin ledande position inom sälj- och köprådgivning av kommersiella fastigheter i Väst- och Sydsverige. Tillsammans med Newsec’s sedan tidigare breda tjänsteutbud och tillgång till en såväl nationell som internationell kundbas skapas förutsättningar för att ytterligare stärka marknadspositionerna. Efter Newsecs värvningar i Stockholm innan sommaren sysselsätter den svenska transaktionsverksamheten omkring 50 medarbetare. Det senaste året har teamet förmedlat fastigheter till ett värde om cirka 8,1 miljarder kronor och bildar nu Sveriges största transaktionsteam.

”Vår samlade fastighets- och finansieringskompetens samt gemensamma kontaktnät är en svårslagen kombination på den svenska marknaden”, säger Bert-Ove Johansson, ansvarig för den svenska rådgivningsverksamheten.