Nyheter

Dubbla faktorer fällde bollhallen

Den nya bollhallen i Skellefteå hade just blivit färdigbyggd. Då rasade delar av taket. Nu visar utredningen att det fanns både materialfel och utförandefel i byggnaden.

Bollhallen stod färdig i januari i år. Den byggdes med ett brant tak som vilade på limträbalkar med dragstag.

Den 23 mars gick ett krysstag av med en smäll. När kommunens personal upptäckte att krysstaget hade lossnat ställdes alla träningar i hallen in. Morgonen efter hade delar av taket rasat.

Kommunen begärde en utredning och meddelade redan i juli att dragstaget i takstolen hade materialfel och att krysstagen hade monterats fel. Nu är Luleå tekniska universitet helt färdig med den tekniska utredningen som därmed är offentlig.

Enligt utredarna, professor Milan Veljkovic och Jan Strömberg, orsakades raset av en överlast av snö i kombination med materialfel och utförandefel i dragstaget respektive krysstaget.

Dragstaget som brast hade en defekt, som enligt utredarna troligen rör sig troligen om väteförsprödning som har uppstått i samband med varmförzinkning. Den slutsatsen bestrider dock stångleverantören Bult- och Fästteknik, som hävdar att ett sådant stagbrott är unikt och aldrig har förekommit på deras leveranser förr.

Det andra felet handlar om krysstagen, som hade monterats fel och skarvats med för korta stänger.

— Krysstaget var bockat i anslutningen mot plinten, det var inte ingjutet i rätt riktning, och den bockningen gjorde att krysstaget hade sämre hållfasthet. Vi bedömde att staget gick av för halva den kraft som den borde hålla för, säger Jan Strömberg, en av utredarna.

Bollhallen var dimensionerad enligt gällande lastnorm, vilket innebar att hallen skulle tåla 3,12 kilonewton per kvadratmeter över hela taket (inklusive säkerhetsfaktor). Kommunen har dock uppmätt den verkliga lasten till cirka 3,44 kilonewton per kvadratmeter på ena takhalvan.

— Det kom mer snö än vad byggnaden var dimensionerad för. Hade byggnaden inte haft så stora påfrestningar hade vi aldrig upptäckt felen, säger Milan Veljkovic.

Nu anser Jan Strömberg att Boverket bör se över formfaktorerna som gäller vid beräkning av snölaster på tak.

— Drivsnö gjorde att det var klar överlast långt över vad normen sa på ena takhalvan. Det var inte så att det hade snöat för mycket i Skellefteå, men snön hade drivit så mycket på ena takhalvan, säger han.

Göran Alpsten på konsultföretaget Stålbyggnadskontroll har gjort en särskild besiktning av bollhallen. Han tycker att man borde ha valt ett annat material i krysstagen, trots att Dywidagstängerna som användes i krysstagen rekommenderas i en handbok för limträkonstruktioner.

— Man skulle ha valt ett segare material i krysstagen, till exempel vanligt konstruktionsstål. Dywidagstänger har hög hållfasthet men därmed låg seghet. Och seghet är viktigt för att det ska kunna bli omfördelning av krafter i en konstruktion om det blir någon överlastning, säger han.

Generellt sett anser Göran Alpsten att konstruktörer inte ägnar tillräckligt stor uppmärksamhet till konstruktioners seghet.

— Det är något som konstruktörer inte har kläm på. De ägnar inte seghet lika stor omsorg som tillräcklig bärförmåga trots att krav på seghet faktiskt anges före kraven på bärförmåga i Boverkets konstruktionsregler, säger han.