Krönikor & Debatt

Dumpa inte byggbranschens sociala kostnader på samhället!

Produktionspriset per kvadratmeter lägenhetsarea var högst i Stor-Stockholm och lägst i södra Sverige. Foto: Byggvärlden

Nyligen har det uppmärksammats hur kriminaliteten i byggbranschen är mycket mer omfattande än vad som tidigare har framgått. Samtidigt är de förslag som i dag ligger på bordet otillräckliga. Lösningen är inte att dumpa branschens sociala kostnader på skattebetalarna, skriver styrelsen för säkerhets-, och granskningsföretaget Ansvar Säkerhet.

Stockholmshems satsning Rättvist byggande har nyligen på ett förtjänstfullt sätt belyst problemet med kriminalitet i byggbranschen, där människor utnyttjas under närmast slavlika förhållanden och där skattemedel undanhålls.

Ett förslag som framkommit i debatten är att myndigheter och upphandlande enheter i högre grad ska kunna genomföra stickprov. Det är bra, men det går inte att dumpa hela den sociala kostnaden på skattebetalarna. Det är varken moraliskt eller effektivt.

Vi föreslår följande:

  1. Tiodubbla alla viten och inför dem i avtalen

I dag kostar det knappt 50 000 kronor om det kan ledas i bevis att ett företag har haft illegal arbetskraft. I vissa länder ligger vitet i stället på en halv miljon. Det

vore rimligt att vi i Sverige ligger på minst samma nivå.

2. Inför oberoende externa kontroller

Inför oberoende granskningar av alla leverantörsled innan projekt beställs eller påbörjas. Detta för att möjliggöra för beställarna att säkerställa att de får den lagliga arbetskraft som de betalar för.

3. Ställ krav på oannonserade arbetsplatskontroller

I våra kontroller som sker oannonserat på arbetsplatserna har vi sett att det i upp till 50 procent av fallen inte är de godkända företagen som är på plats, utan andra företag. Oannonserade arbetsplatskontroller bör därför göras regelbundet.

Vår uppmaning till den statliga utredningen är att se över dessa förslag. Till Sveriges beslutsfattare är vår uppmaning att dessa krav ska ställas i samtliga upphandlingar, samt att kraven ska ställas på alla beställande byggföretag i branschen. Viktigast av allt är vår uppmaning till alla som verkar i byggbranschen, det är dags att gå före och börja göra verklighet av dessa förslag redan nu.


Jessica Löfström, ordförande för Ansvar Säkerhet.
Inga-Britt Ahlenius, styrelseledamot för Ansvar Säkerhet och tidigare chef för Riksrevisionsverket.
Klas Friberg, före detta myndighetschef för Säkerhetspolisen
Håkan Syrén, senior rådgivare