Nyheter

Dyster syn på bostadsmarknaden

Hushållen deppar och tror att bostadspriserna kommer att falla framöver. Det visar SEB:s septembermätning av hushållens syn på bostadsmarknaden.

42 procent av de tillfrågade i SEB:s undersökning tror att bostadspriserna kommer att falla framöver, jämfört med 33 procent av de tillfrågade i augusti.

— Nu är hushållen inställda på en svag bostadsmarknad framöver. Betydligt högre räntekostnader och övriga levnadsomkostnader i kombination med signaler om avmattning i konjunkturen och bostadsprisfall runt om i världen har sannolikt fått hushållen att tappa förtroendet för bostadsmarknaden, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.

Hushållen tror dessutom att reporäntan kommer att höjas och ligga på omkring 4,7 procent om ett år. Men få av de tillfrågade planerar att binda räntan.

— Hushållen har utgått från att det skulle bli en höjning från Riksbanken, men att räntetoppen därmed är nådd för den här gången. Eftersom hushållen tror att räntorna inte kommer att bli högre, väljer de att inte binda mer av lånen, säger Gunilla Nyström.

SEB:s boprisindikator bygger på en opinionsundersökning med 1 002 deltagare