Nyheter

E-handeln ökar snabbast i byggbranschen

E-handeln i byggbranschen går mot en ljus framtid. Orsakerna: ökat samarbete och gemensamma standarder. <br></br> — E-handeln inom byggsektorn ökar med 20 procent varje år. Det är nog svårt att hitta en bransch vars e-handel ökar lika snabbt,

Enligt Peter Fredholm finns det många skäl till att e-handeln ökar i byggsektorn. För det första har det blivit naturligare för många att göra beställningar via ett datorklick än via telefonen eller en fax. För det andra har företagen insett att det finns pengar att spara eftersom det blir en rationalisering av verksamheten.

Det handlar till exempel om säkrare beställningar som inte riskerar att misstolkas och som direkt når rätt mottagare, istället för att ett mellanled knappar in beställningar per telefon för att sedan skicka beställningen vidare.

Vad innebär egentligen e-handel?
— Det kan innebära många saker. Till exempel möjligheten, för privatpersoner och företag, att beställa och handla varor över Internet. Men det innebär också möjligheten att skicka fakturor elektroniskt.

En viktig grundförutsättning för att e-handeln ska fungera effektivt är en gemensam standard. BEAst har därför jobbat mycket med just detta. Från den 1 april finns till exempel en gemensam faktura tillgänglig i Sverige och Norge. Fördelarna är många, anser Per-Lennart Persson, e-handelsansvarig på laminatgolvsproducenten Pergo.

— Olika standarder kräver så oändligt mycket mer arbete för oss. Det kan till exempel handla om olika koder för hur man fyller i belopp före och efter moms. Nu ökar möjligheterna för att e-handeln kan utvecklas ännu mer, säger han.

Pergo har idag en väl utvecklad e-handel. Cirka 35-40 procent av alla ordrar och 60-65 procent av alla fakturor är elektroniska. Med det ligger de över det genomsnittliga e-handelssnittet för företag i byggbranschen. Enligt beräkningar från BEAst ligger den genomsnittliga andelen e-handel per företag, mätt i pengar, på 18 procent.

Peter Fredholm, hur står sig byggbranschen jämfört med andra branscher?
— Vi ligger väl i mitten av fältet. I byggbranschen är det leverantörsledet som ligger längst fram, antagligen för att de också levererar produkter till andra branscher, medan byggherrarna ligger efter. Men mycket händer. Stora företag som till exempel Peab och NCC har skapat gemensamma inköpssystem dit alla deras leverantörer kopplas. Den typen av samarbete är viktigt.

Vad krävs för att e-handeln öka ännu mer?
— Då måste företagsledningarna få ännu mer förståelse för fördelarna med e-handel. Och att det inte bara är en fråga för IT-avdelningarna.