Nyheter

Efter rekordåret– trender i byggmaterialhandeln 2021

Monica Björk, vd för Branschorganisationen Byggmaterialhandlarna, berättar i videoinslaget nedan vilka trender som vi kan förbereda oss på kommer ta allt större plats i bygghandeln framöver, både i fråga om vad kunderna kommer efterfråga och vad handeln kommer erbjuda.

Svensk handel gick på knä under 2020, men byggmaterialhandeln gick emot den trenden och gick istället starkt  framåt. Hittills finns heller inga tecken på avmattning under 2021. Tvärtom från vad många tror är det inte bara konsumentförsäljningen som ökat under 2020, även proffsförsäljningen ökade med 3 procent. 

Monica Björk, VD på branschorganisationen Byggmaterialhandlarna, ser inga tecken på avmattning:

– Vårt byggmaterialindex visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med nästan 10 procent under 2020 jämfört med under 2019. Under de senaste fem åren har den genomsnittliga tillväxttakten varit strax över fem procent.

Se inslaget här: