Nyheter

Efterfrågan på limträ nära rekordnivåer

Fortsatt stark efterfrågan på limträ. Foto: Svenskt trä

Trots sjunkande byggkonjunktur ökar efterfrågan på limträ. Det visar färska försäljningssiffror från branschen.

Trenden med träbyggande pekar fortsatt uppåt. Enligt den senaste försäljningsstatistiken från Svensk trä visar att svenska limträtillverkare levererade över 68 000 kubikmeter limträbalkar och pelare under årets nio första månader. Jämfört med samma period 2018 är det en ökning med över 8 procent. Projektbalk som säljs till stora byggen, står för närmare 60 procent av den totala volymen, lagerbalk som säljs via bygghandeln har resterande 40 procent.

När siffrorna bryts ner går det att se att projektbalk har ökat med över 10 procent jämfört med de tre första kvartalen förra året.

– Det tyder på att professionella kalkylatorer och projektansvariga har blivit bekvämare med att räkna på trä i flervåningshus och stora projekt som sporthallar och andra samlingslokaler, säger Johan Fröbel som är chef för teknik och distribution på branschorganisationen Svenskt Trä.

Under samma period har lagerbalk ökat med närmare 6 procent.

– En del av ökningen beror på det växande intresset för att bygga i trä, särskilt bland yngre. Det tyder på att den här målgruppen tagit till sig limträets klimat- och kvalitetsfördelar.

Efterfrågan av limträ under tredje kvartalet var högst i september. Månadens totala försäljningsvolym landade på 9 265 kubikmeter, endast 265 kubikmeter från rekordmånaden september 2016.

Enligt Prognoscentret AB, som tittat på utvecklingen av byggandet 2019–2021, kommer bostadsbyggandet fortsätta att falla, men byggandet av lokaler att öka.

– Det ska bli intressant att se hur det påverkar siffrorna. För projektbalk som har en stark ställning i lokalsegmentet kan det betyda ytterligare en sving uppåt, säger Johan Fröbel.

Av: Samuel Karlsson