Nyheter

Efterfrågan på tomter ökar

Det börjar röra sig på byggmarknaden i Hässleholm. Efterfrågan på villatomter är större än utbudet. <br/> – Fram till för ett år sedan sålde vi alla tomter vi tog fram i Hässleholms tätort. Under finanskrisen lugnade det sig, men nu rör det sig mer

Även från byggbolagen har efterfrågan ökat när det gäller större tomter att exploatera.

– Vi har sålt fyra centrala tomter som ska bebyggas av fyra olika byggbolag, och det är försäljningar som har kommit till i år, säger Eva Blosfeld.

Kommunen har också provat ett nytt sätt för att få fart på byggandet. I en annons i lokalpressen inbjuder kommunen exploatörer att vara med och utforma bostäder i tre detaljplanelagda områden.

– Tidigare har vi skickat brev till lokala exploatörer. Det blir spännande att se om vi får gensvar på det här, säger Eva Blosfeld.

Annonsen publicerades i måndags och under tisdagen har en exploatör anmält sitt intresse till Eva Blosfeld.

Detaljplanerna för de tre områdena, som ligger i Hässleholm, Tyringe och Stoby, blev klara för mellan 1,5 år och några månader sedan.

– Det har funnits intressenter, men de har inte kommit till skott, säger Eva Blosfeld.