Nyheter

Efterlängtad byggstart för Skurubron

Den nya Skrurubron kommer snart bli verklighet. Bild: Dissling och Weitling

För över ett sekel sedan, 1915 invigde den dåvarande kungen Hans Majestät Gustaf V den unika valvbron över Skurusundet. Nu har det äntligen blivit dags för Trafikverket att tillsammans med Nacka kommun påbörja arbetet med en tredje bro.

I ett gråkallt Nacka bjöd kommunen och Trafikverket till en efterlängtad byggstart för nya Skurubron. Projektet har dragit ut på tiden. Redan 2009 tecknades ett avtal mellan Nacka kommun och dåvarande Vägverket om en ny bro. Ursprungligen skulle den börja byggas 2014 men under planeringen av projektet kom det in flera synpunkter och yttranden både från privatpersoner och näringsliv som gjorde att bygget fick skjutas på framtiden. Bland annat blev både vägplanen och upphandlingen överklagad. Det gjorde att det inte blev någon byggstart 2014 utan först nu fem år senare. 

– Det är jätteroligt att äntligen få vara här. Den nya bron är väldigt viktigt pulsåder för oss. Trafiken måste flyta. Det har varit stora problem med Skurubron tidigare främst innan vi gjorde om påfarten. Det blev ofta proppar och stopp. Det enda alternativet att ta sig till stan är färjan över till Waxholm. Det gjorde att många inte kom till jobbet, träningen eller kunde hämta barnen i tid. Livet funkade inte riktigt. Nu känns det bra att vi tar nästa steg för att möta behovet av en fungerade pulsåder för en växande befolkning, säger Mats Gerdau kommunalråd (M) i Nacka. 

Bygget av bron kommer finansieras till en tredjedel av staten och resten ska betalas med avgifter av dem som passerar över bron. Den nya bron uppförs söder om de båda tidigare tvillingbroarna. Den är ritad av den danska designbyrån Dissing och Weitling. Brodäcket med vägbana byggs helt i stål och tillverkas i delar för att sedan fraktas och svetsas ihop på plats. Det kommer vara tre körfält i vardera riktningar och kollektivtrafiken får egna körfält.

– Jag är glad att vi är igång med bygget och jag ser fram emot att vi ska ge Nacka ett nytt landmärke, säger Åse Wallin, projektledare Trafikverket. 

Renoveringen av den befintliga valvbron påbörjas efter att den nya är på plats. Den äldsta bron renoveras helt och blir en lokal vägbro över Skurusundet. Tvillingbron renoveras för att bli en bro för gång- och cykeltrafikanter, och kommer bestå av betongpelare och brodel i stål. Entreprenör för bygget är Italienska Itiniera. Det blir deras första projekt i Sverige men de bygger bland annat Storströmsbron i Danmark. 

– Det är med entusiasm vi tar oss an det historiska arvet från tidigare generationer. Ett arv vi kommer vårda med stor omsorg och förvalta för ett mer hållbart resande i framtiden, säger Helena Sundberg regional direktör på Trafikverket.
 
Trafikverket räknar med den nya Skurubron ska vara klar 2022 och att hela projektet med renovering av den befintliga är klar år 2024.