Nyheter

Efterlängtade bostäder vid Fittja Äng

Tillsammans med byggherren Hemgården har Kjellander + Sjöberg Arkitektkontor utvecklat en varierad och nytänkande bebyggelse, Sjöterrassen, vid Fittja Centrum. Projektet Sjöterrassen är ett exempel på komplettering av rekordårens bostadsmiljöer. Området utgör stadsdelens första nyproduktion av bostadsrätter och är ett välkommet tillägg till det stora befintliga hyresrättsbestånd som byggdes i Fittja på 70-talet.

Bebyggelsen skapar ett tydligt stråk mellan centrum och Fittja Äng vidare ner mot vattnet. Projektet är ett småskaligt urbant tillägg med sociala möjligheter, mötesplatser och intima platsbildningar. Fokus ligger på en intressant prisvärd arkitektur med gröna kvalitéer och en rik mångfald av bostadstyper och storlekar.

Sjöterrassen är ett angeläget och relevant projekt i stadsdelen, ett alternativ i storlek och kvalité till befintligt bestånd. Ambitionen är att skapa möjligheter till boendekarriär lokalt. Med sin trevåningsskala och samtida identitet kontrasterar det nya området mot, och berikar, stadsdelens i övrigt högresta bebyggelse. Bostädernas stora popularitet har visat sig genom att hela projektet sålt slut på kort tid.

Genom ett medvetet fokus på att blanda olika storlekar av hushåll, typer av boende och erbjuda ett komplement till områdets homogena karaktär – innehållsmässigt och arkitektoniskt – är Sjöterrassen ett steg mot social hållbarhet i Botkyrka.

K + S vann ursprungligen ett parallellt uppdrag för Botkyrka kommun vilket ledde till vidare uppdrag kring områdets strukturplan och illustrationer till ny detaljplan.