Nyheter

Eftertraktad avhandling presenteras

Anna Joelsson, forskare vid Mittuniversitetet, har visat att ett passivhus som värms med el inte behöver vara mer primärenergieffektivt än ett 70-talshus som värms med fjärrvärme.

16 oktober berättar hon om sina resultat vid ett seminarium om passivhus som arrangeras av IVL i samarbete med Byggvärlden.

— Min presentation kommer att fokusera på livscykelperspektivet när det gäller byggnader och energi, på kopplingen mellan byggnaden och dess tillförselsystem, säger Anna Joelsson.

Är tillförseln något du tycker att man missat tidigare?
— Ja, åtminstone i debatten. Man måste ta hänsyn till tillförseln under boendefasen och diskutera primärenergi.

Hur intresset varit stort för din forskning?
— Ja, det har varit ett stort intresse. Många från branschen har velat läsa avhandlingen.

Vad är den viktigaste frågan för att bygga energieffektiva hus i framtiden?
— Det gäller att se till alla delar under byggnadens hela livscykel; materialval, produktionsprocess, energitillförselsystem och restprodukthantering, så att man inte suboptimerar någon del.

Se hela seminarieprogrammet