Nyheter

EIO och VVS Företagen går samman

Föreningarna EIO och VVS Företagen har tagit beslut om att ta det slutgiltiga steget mot att bli en gemensam arbetsgivar- och branschförening.Därmed blir Installatörsföretagen en av de större aktörerna inom Svenskt Näringsliv.

De båda föreningarna representerar idag fler än 3 650 medlemsföretag med cirka 49 000 anställda, alla verksamma inom VVS, el- och teleteknik, kyla och teknisk isolering. Därmed blir Installatörsföretagen en av de större aktörerna inom Svenskt Näringsliv.

Det är en historisk dag och ett historiskt beslut. Tillsammans blir vi en konkurrenskraftig förening som kommer att göra skillnad i framtiden. Det gemensamma branschtänket kombinerat med ny teknik är ett måste för att säkra framtiden för vår bransch och våra företag, säger Thomas Carlsson, styrelseordförande EIO, i ett pressmeddelande.

Jan Siezing, vd för Installatörsföretagen, menar att samgåendet är en förutsättning för branschens framtida utveckling.

– Tekniken utvecklas i en rasande fart. Vi ser att våra branscher smälter ihop och att vi behöver anpassa oss och bli såväl bredare som mer kundanpassade i vårt sätt att arbeta. Genom samgåendet blir vi konkurrenskraftiga på ett helt nytt sätt, säger Jan Siezing, vd på Installatörsföretagen.

I maj 2016 röstade EIO och VVS Företagen enhälligt ”ja” till inriktningsbeslutet att verka för ett samgående mellan föreningarna och idag togs alltså det slutgiltiga steget mot en gemensam förening då de båda föreningarna röstade för beslutet på respektive årsmöte.