Nyheter

Ekobrottsprofilens bolag krävs på miljoner

Bildtext: Skatteverket kräver nu bolaget på över fem miljoner kronor i skatt och skatteböter. Foto: Anna Sjöström

Ett bolag i Stockholmstrakten, som uppgivit att de bland annat jobbat med anläggning och bygg, krävs på över fem miljoner kronor i skatt och skatteböter för ett upplägg med falska fakturor och svart arbetskraft.

En av nyckelpersonerna var enligt Skatteverket en 56-årig man som 2013 dömdes till fem och ett halvt års fängelse för grova ekobrott – men som lyckades hålla sig undan till maj i fjol.

Företaget, som bildades 2007, har enligt egen utsago bedrivit bland annat fastighetsförvaltning, lokalvård, byggservice, mark- och anläggningsarbeten, bemanning och byggverksamhet.

Enligt Skatteverket ingår bolaget i en krets med ett 15-tal andra bolag, de flesta inom byggbranschen, som har eller har haft gemensamma formella företrädare, samma adresser, samma anställda, samma bokförare/deklarationsombud. De fakturerar också varandra och övertar verksamhet från varandra. Vissa av bolagen har externa uppdragsgivare, medan andra endast har bolag inom sfären som kundföretag. Bolagen har ofta varit verksamma under en kortare tid och några bolag har mellan 2012 och 2015 försatts i konkurs varefter betydande lönegarantimedel har utbetalts.

Skatteverket kräver nu bolaget på drygt fem miljoner kronor i skatt och skatteböter. Enligt myndighetens granskning har företaget använt sig av ett upplägg med svart arbetskraft, falska fakturor till både svenska och estniska bolag.

Enligt Skatteverkets bedömning har de bokfört oriktiga fakturor utställda av tio estniska bolag och fem svenska bolag. Skatteverket anser att dessa företag inte har utfört något faktiskt arbete åt er utan att dessa kostnader i stället avser lön till er egen arbetskraft och uttag till företagsledaren och andra personer i bolagets sfär. Förfarandet har medfört att löner har kunnat betalas ut utan att arbetsgivaravgifter redovisats och att företaget även felaktigt erhållit avdrag för ingående mervärdesskatt.

Granskningen visar också att de estniska bolagen kontrolleras av samma personkrets som kontrollerar de inblandade svenska bolagen. 

En av nyckelpersonerna var enligt Skatteverket en 56-årig man som 2013 dömdes till fem och ett halvt års fängelse för grova ekobrott, men som lyckades hålla sig undan till maj i fjol.
Skatteverket menar att han under 2013 och 2014 var företrädare för det svenska bolaget, bland annat genom sina barn, som satt i styrelsen och var aktieägare. 56-åringen har bland annat stått som referens på inköpsfakturor, haft tillgång till företaget bensinkort, fått sina mobilräkningar betalade av företaget och fått inbetalningar på sitt estniska bankkonto.

I januari 2013 dömdes han av Svea Hovrätt till fem och ett halvt års fängelse och näringsförbud till och med år 2020 för bland annat penninghäleri, grovt bokföringsbrott och grovt bedrägeri.
Det handlade om kontokortsbedrägerier och enligt åtalet handlade det om cirka 18 miljoner kronor i fullbordade brott och cirka 7 miljoner kronor i så kallade försöksbrott.