Nyheter

Ekoby kritiseras efter rivning

Aspö gård. ABAKO Arkitektkontor.

Aspö Gård i Skövde marknadsförs som en Svanenmärkt ekoby med möjlighet till ekologisk livsstil.

Samtidigt exploateras kulturmiljö- och naturmiljövärdena.

Det menar Svenska Byggnadsvårdsföreningen som med start nu i vår satsar på en fördjupad granskning av Aspö Gård.

Sedan några år tillbaka har Svenska Byggnadsvårdsföreningen via Gula listan satt strålkastarljuset på kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotats av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll. Idag finns närmare 200 miljöer upptagna i det nationella registret.

Nu inleder föreningen ett djupare granskningsarbete där några utvalda projekt ska undersökas.

– Vi kommer att närmare studera och lyfta fram ett antal ärenden där vi bedömer att den planmässiga hanteringen brustit i allt för hög grad. Vår förhoppning är att genom granskningen kunna spegla det förhållningssätt och den hanteringsprocess som ofta är så typisk för avvägningen mellan kulturhistoria och kortsiktig ekonomisk vinning, säger Peter Sörensen, länsombudsman i Svenska Byggnadsvårdsföreningen.

Det första ärendet som föreningen valt att fördjupa sig i är Aspö Gård, där det kommunala bostadsbolaget Skövdebostäder ska bygga 244 hyresrätter.

En kulturhistorisk byggnad från 1909 har redan rivits till förmån för nya hus, ett beslut som gick igenom i byggnadsnämnden i februari.

– Det är resursslöseri att riva och bygga nytt istället för att bygga om de hus som redan finns på platsen, säger Lovisa Rörström på Byggnadsvårdsföreningen.

Dan Sundén, vd Skövdebostäder, förklarar rivningen med att det skulle ha blivit för dyrt att renovera byggnaden, men att det också är många andra aspekter som vägts in.

– Vi har försökt att bygga om huset i flera omgångar, men insåg att det inte var möjligt eftersom det skulle bli för dyrt, bland annat med tanke på de nybyggnadskrav som ställs. Invändigt var det heller inte mycket att bevara så vi valde att ta bort ett hus som innehöll, mögel, fukt och aspets och som var en riktig energitjuv.  Nu är vi trots allt stolta över att vi kommer att ersätta den gamla villan med en fantastisk byggnation och skapa många nya bostäder i Skövde.

Han berättar att delar från den rivna byggnaden har bevarats.

– Blyinfattade fönster, kalksten från trappor och dörrpartier är sådant som vi kan återanvända.

Aspö Gård marknadsförs som en unik ekoby. Bostadsområdet kommer att ha traditionella bygator, egen kompostering, gemensam köksträdgård och elbilspool med laddningsstation. Regnvatten tas tillvara i ett automatiskt bevattningssystem. De låga byggnaderna har sedumtak, solceller och solfångare.

Aspö Gård är Sveriges största flerbostadsprojekt med passivhus enligt den senaste standarden Feby 12. Boendet kommer också att certifieras med Svanen och Miljöbyggnad Guld.

Svenska Byggnadsvårdsföreningen skriver i ett pressmeddelande att kommunen ”slänger sig med populära begrepp som ekologiskt och miljömärkt, trots att man i själva verket exploaterar såväl kulturmiljö- som naturmiljövärdena på Aspö på ett sällsynt vårdslöst sätt”.

– Vi kommer att lägga krut på att granska hela den kommunala processen genom att bland annat gå igenom protokoll och yttranden. Syftet är att se hur sådana här processer ser ut, vad som är typiskt och därmed kunna hitta mönster, säger Lovisa Rörström.

Dan Sandén förstår besvikelsen, men menar samtidigt att den demokratiska processen haft sin gång.

– Jag har full förståelse för att man kan vara besviken över rivningen. Men ibland måste man sätta ner foten för att få till en samhällsutveckling, en långsiktig hållbarhet och framför allt för att skapa nyproducerade hyresrätter för alla grupper av människor. Den här processen har pågått i över tio år.

 

GULA LISTAN

Gula listan upprättas av Svenska Byggnadsvårdsföreningen och visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll. Målet är att visa vad som händer med – och vilka hot – landets kulturmiljöer står inför.

Kulturbyggnader som rivits:

Folkets Hus, Hallsberg

Tuna Loge, Värmdö

Gathus i Kv Mältaren, Kalmar

Lokstallarna, Uppsala

Norra station, Stockholm

Folekts Park, Uddevalla

Norra Idrottsplatsen, Sandviken

Snavlunda folkhögskola, Askersund

Frälsningsarméns hus, Hudiksvall

Gamla spisbrödsfabriken, Kil

Kuskbostaden till fd Onsjö säteri, Vänersborg

B-huset Huvudnässkolan, Vänersborg

Bolagshotellet, Malmberget

 

Byggnader som räddats:

Valhallabadet, Göteborg

Det södra hamnmagasinet i kv Gulin, Karlskrona

Stationshuset i Öxnared, Vänersborg

Berga lokstall, Berga

Billdals herrgård, Göteborg

Ängelbergs stationshus, Ängelberg

Astoria, Stockholm

Gula villan (Emaus) , Uddevalla

Norrvikens trädgårdar, Båstad

 

Hotade byggnader:

Götaverkens kranar, Göteborg

Handelshögskolan, Göteborg

Centralfängelset, Kristianstad

Huskvarna station, Huskvarna

Gamla hovrätten, Göteborg

Gasklockan, Göteborg

Högdalens skola, Stockholm

LM Ericsons fd kabelfabrik i Älvsjö, Stockholm

Gamla varmbadhuset, hagfors

Badhuset, Norrtälje

Tullhus och hamnmagasin på Blasieholmen, Stockholm

Länslasarettet, Umeå

Tekniska nämndhuset Kungsholmen, Stockholm

 

Källa: Gula listan, Byggnadsvårdsföreningen. Byggvärlden har valt ut ett antal exempel, detta är inte den kompletta listan.