Nyheter

Ekologiskt boende i Skövde

Illustration: Christina Jonsson, Fingerprint illustrationer

När Skövdebostäder gör sin största investering någonsin satsar de på ekologiska bostäder.
På Aspö ska de bygga 242 lägenheter och en förskola och bygget börjar om några månader.
– Det här är unikt och vi vill ligga i framkant när det kommer till den här typen av boende, säger Skövdebostäders vd Dan Sandén.

Detaljplanen har varit ute på samråd och den förväntas antas i början av december. Då blir det byggstart i januari nästa år.
– Sett till summan, drygt 400 miljoner kronor, är det här vår största satsning någonsin, säger Dan Sandén.

I området, som ligger norr om tätorten, ska det byggas 242 lägenheter, fördelade på sju stycken punkthus i norr och en låghusdel i söder. Storleken på lägenheterna kommer att variera mellan cirka 42 m2 och cirka 106 m2 och fördelas på tvåor, treor, fyror och femmor och samtliga blir hyresrätter. Här ska det också finnas trygghetsboende och gruppboende.
I anslutning till bostäderna byggs det också en kommunal förskola med plats för 100 barn.

– Här finns alla förutsättningar för att få en ekologisk profil. Skövdebostäder har sedan tidigare fritidsverksamhet på Aspö gård och i anslutning till den ska vi nu bygga bostäderna.
Husen byggs i passivhusteknik, med solenergianläggningar för produktion av varmvatten och el, och energi återvinns ur spillvatten. I stället för att ha egen bil kommer hyresgästerna kunna nyttja elbilspoolen eller låna en cykel. Regnvatten kommer att tillvaratas för att vattna den gemensamma köksträdgården och hushållens matavfall komposteras till matjord för återanvändning i områdets odlingar.

Området kommer att certifieras med Svanen, Miljöbyggnad Guld och passivhusstandard FEBY12.
– Det ingen som byggt med alla tre certifieringar samtidigt, så det här är ett unikt bygge. Att bygga ekologiskt ligger i tiden och det är en viktigt fråga. Vi vill gå i bräschen för utvecklingen när det kommer till miljö och byggande, säger Dan Sandén.
Inflyttning blir det till våren 2016 och hela området beräknas vara klar under mitten av 2018.

I planeringsstadiet gjordes flera studiebesök, både i Sverige och i Europa, för att komma fram till hur Aspö skulle utformas. – Man kan säga att vi plockade russinen ur de besök vi gjorde. Tanken är också att det ska vara ett modernt boende och man ska inte känna att man behöver göra någon uppoffring för att man väljer att bo ekologiskt.
Aspö är ritat av Micael Ekberg på Abako arkitekter och byggs av Peab. Landskapsarkitekt är John Tizzard.

Skövdebostäder färdigställer cirka 100 nya bostäder varje år, och efterfrågan år stor.
– Det är ett otroligt tryck på bostäder just nu, och jag har inte varit med om något liknande under de 30 år jag jobbat här, säger Dan Sandén.
Det är lägenheter i alla storlekar som efterfrågas och nyligen stod trygghetsboendet Fältspaten med 78 lägenheter klart och det är det är Sveriges största passivhus, certifierat enligt FEBY12. Just nu pågår också detaljplanearbete för 144 ungdomslägenheter.
– Det finns ett uppdämt behov av lägenheter och vi har en långsiktig planering för hur och vad vi ska bygga, säger Dan Sandén.