Nyheter

Elbilar kan ladda husen – och tvärtom

När elbilarna laddas kan de även avge el till huset. Hyresgästerna till projektet Hållbarheten hade också elbilar. Foto: E.ON

Ett nytt samarbete mellan E.ON och Serneke ska skapa morgondagens energieffektiva hus.
Elbilsbatterier skulle kunna lagra el från takets solpaneler, energin från hissens inbromsningar kan tas tillvara och hela huset i sig ska bidra till att möta även grannfastigheternas energibehov.

Sedan många år tillbaka finns passivhus uppställda på flera håll i landet, det vill säga byggnader med högst 15 kilowattimmar per kvadratmeter och år i energiförbrukning. En ännu effektivare byggnadsform är aktivhus, hus som själva producerar energi med exempelvis solfångare och solceller. Flera av dessa kan även föra ut värme och el på det allmänna elnätet, och både bidra med intäkter till byggnadens ägare och klimatnytta.

Nu kommer ytterligare en generation energieffektiva hus, där byggnaderna ska samverka med helt nya delar av samhället och den intilliggande infrastrukturen. Byggbolaget Serneke och energiföretaget E.ON håller nämligen på att utveckla en ny sorts energieffektivt boende i Malmöstadsdelen Hyllie.

– Den här byggnaden ska inte bara tillgodose husets årsförbrukning med lokal förnybar el utan också generera ett överskott som kringliggande byggnader kan ta del av, säger Patrik Thuring, projektledare inom hållbar stadsutveckling på energiföretaget E.ON.

Bakgrunden är framför allt städernas stora energibehov.

– Storstäderna har en stor utmaning ifråga om kapacitet för energiinfrastrukturen. Storstäderna växer samtidigt som allt blir mer och mer elektrifierat, och det ställer stora krav på elnäten, säger Patrik Thuring.

Byggnaden som planeras är ett flerbostadshus med bostäder, och upplåtelseformen planeras bli bostadsrätter. Byggrätten som Serneke har tilldelats avser 6 500 kvadratmeter BTA i planområdet Solkvarteren. Jonas Håkansson, regionchef på Serneke Projektutveckling, berättar om Sernekes utgångspunkt för projektet.

– Tekniken går ju framåt inom allt från solceller till elbilar, och då vill vi få ihop dessa delar så att vi får ett så energieffektivt hus som möjligt – med så jämn förbrukning som möjligt, säger Jonas Håkansson.

Projektet lutar sig mot E.ON:s forskning och erfarenheter bland annat från energihuset Hållbarheten i Västra Hamnen i Malmö. Solceller på taket av den nya byggnaden kommer att generera mycket av den primära elen, och i övrigt kommer projektet att använda sig av ny, tämligen banbrytande energihusteknik.

– Till exempel kan elbilar från en gemensam bilpool hjälpa till att fungera som batterier till bostadshuset. I och med att de laddar kopplas de ihop med hela husets system, och då kan de både ta emot och avge el, säger Jonas Håkansson.

Utöver tekniken att koppla samman husets energisystem med batterierna i anslutna elbilar tittar projektet på att sätta in ”vanliga” batterilager i huset. Dessutom kommer huset bland annat att generera el från hissens inbromsningar.

– Men det är egentligen inget innovativt i sig. Det finns idag, och många stora hissleverantörer kan leverera regenererande hissar som utvinner elenergi när hissen bromsar in eller när den körs, beroende på hur många personer som finns i hissen, säger Patrik Thuring.

Det nya ifråga om hisslösningen är istället att projektet avser koppla samman denna enskilda teknik med solceller, energilager och överföringen till det lokala elnätet. Fokus för det nya projektet ligger därmed på att skapa bästa möjliga integration av det avancerade systemets många beståndsdelar, samt fördela effekten på bästa sätt över dygnets timmar.

– Solceller producerar ju vanligen på timmar när förbrukningen inte sker, och då måste man ha balanseringsprodukter som tillmötesgår behovet. I det fallet kan man alltså använda bland annat bilpoolsbilarnas batterier eller fysiska batterier som energilager, säger Patrik Thuring på E.ON.

Utöver den nya tekniken poängterar Jonas Håkansson vikten av att främja ett hållbart beteende hos de boende, så kallad ”nudging” – att det ska vara ”lätt att göra rätt” ifråga om kloka miljöval.

Byggstart beräknas till 2019, med första inflyttning planerad till 2021.
Projektteamet har i dagarna börjat arbeta fram arkitektskisser.