Nyheter

Elektrikerna polisanmäler Fortum

Petter Johansson och Jimmy Åsberg. Foto: Leif Göbel

Elektrikerförbundet har lämnat in en polisanmälan mot AB Fortum Värme AB för att de utsatt medlemmar för fara och risk för skador i samband med bygget av Värtaverken i Hjorthagen.
– Vi anser att Fortum medvetet och systematiskt tänjt på alla regler för vad som gäller på en arbetsplats, säger Jimmy Åsberg, arbetsmiljöombudsman på förbundet.

Det var i november förra året som två polska byggarbetarna omkom i en olycka när ett 50 ton tungt byggelement ramlade ner vid Fortums bygge och efter det uppdagades flera brister i säkerheten för de som jobbade i tunnlarna.

Elektrikerförbundet anser att Fortum och BAS-U, byggarbetsmiljösamordnare för utförandet av själva arbetet, medvetet och systematiskt brutit mot arbetsmiljölagen.
– Vi ser ett mönster i hur de agerar, säger Jimmy Åsberg som tillsammans med skyddsombud Petter Johansson lämnade in polisanmälan avseende arbetsmiljöbrott.

Förbundet menar att det finns dokumenterade skyddsronder där det framgår att Fortum känt till bristerna på arbetsplatsen.
– Det finns rapporter efter tre skyddsronder som visar på problemen.

Det handlar om brister som till exempel belysning, nödbelysning, skyltning och nödutgångar.
– Det är mycket allvarligt. Tänk om det skett ett ras och blivit strömavbrott, hur skulle folk hitta ut om nödbelysning och skyltar saknar? Det är inte bara elektrikerna utan samtliga arbetstagare på arbetsstället som har utsatts för såväl livsfara som fara för svår kroppsskada och fara för allvarlig sjukdom, säger Jimmy Åsberg.

I polisanmälan skriver förbundet att mot bakgrund av den verksamhet som bedrivs har arbetstagarna kunnat skadas i rasmassor, av brand, av fordon och av farliga föremål som legat i gångarna och tunnlarna. Genom de uppenbara och systematiska bristerna i arbetsmiljön har arbetstagarnas möjligheter att utrymma och evakuera arbetsstället vid till exempel ras, brand, rök- och gasutveckling omöjliggjorts. Det finns därför anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats såsom framkallande av fara för annan alternativt arbetsmiljöbrott.

– Vi hoppas förstås att åklagaren beslutar att ta upp frågan om arbetsmiljöbrott, säger Jimmy Åsberg.

Hur kommer det sig att ni lämnar in er polisanmälan nu?
– Vi behövde tid för att ventilera och prata med vår jurist. Helgerna kom i vägen också, men i dag blev det av.

Efter olyckan ville det regionala skyddsombudet komma in på platsen för att göra en inspektion.
– Men Fortum hindrade honom från att komma in. Dagen efter fick han komma in och då såg det för jäkligt ut, rent sagt. Då lades ett omedelbart skyddsstopp. Dagen efter gjorde Arbetsmiljöverket en inspektion som bekräftade att vår oro var befogad.
Därför har förbundet även lämnat in en förhandlingsframställan gällande hindrande av skyddsombud till Fortum.