Nyheter

Elever jobbar utan skydd

Här jobbar byggelever cirka 2,5 meter över marken. Fallskydd saknas.<br>- Vi har en kurs i ett rum där man pratar om fallskyddsregler. Sen när man jobbar med praktiken skiter man i det, säger skyddsombudet Ingemar Boström.

Sågbäcksgymnasiet i Huddinge erbjuder tre inriktningar på byggprogrammet: husbyggnad, måleri och lärling. När byggeleverna uppför friggebodar har de ofta vistats på taken, vars lägsta punkt är 2,5 meter över marken. Men några skyddsräcken eller byggställningar har inte funnits, trots att Arbetsmiljöverkets regler är tydliga med att fallskydd ska finnas vid arbete på två meter eller mer. Vid flera tillfällen har Lärarförbundets skyddsombud Ingemar Boström påtalat till kolleger och arbetsledning att eleverna inte ska vara på taken utan fallskydd. Men saken har inte förbättrats och i våras gjorde han en anmälan till Arbetsmiljöverket. I slutet av maj kom Arbetsmiljöverket till skolan för en inspektion. Även då saknades fasta fallskydd när eleverna arbetade på en friggebod och en undermålig stege användes. Inspektionen ledde till att Arbetsmiljöverket utfärdade ett omedelbart förbud för skolan att låta eleverna arbeta på hög höjd utan fallskydd. Förbudet kopplades till ett vite på 50 000 kronor. Skolans rektor Hans Almgren har svarat Arbetsmiljöverket att eleverna inte kommer att fortsätta jobba på hög höjd utan skyddsanordningar. – Har man gjort fel får man se till att man inte gör så i fortsättningen, säger Hans Almgren. Hur kunde det komma sig att eleverna arbetade utan fallskydd? – Det var ett förbisett faktum från min sida. Jag har inte drivit frågan med lärarna och lärarna har inte gjort det själva heller. Men det där har vi lyckligtvis åtgärdat nu, så nu gör vi rätt, säger Kaj Majuri, som är ansvarig för byggprogrammet på Sågbäcksgymnasiet. Enligt Kaj Majuri ska elever och lärare i fortsättningen göra en riskbedömning inför varje arbetsmoment. Björn Samuelson, Sveriges Byggindustriers arbetsmiljöexpert, tycker att det är anmärkningsvärt att Sågbäcksgymnasiet inte följde arbetsmiljöreglerna. – I synnerhet i skolan ska allt gå rätt till. Bygger man friggebod ska man ha ställning runtom. Det kan förefalla lite fånigt när det är så små byggen, men det är här eleverna ska lära sig hur det ska gå till, säger han. Sveriges Byggindustrier strävar efter att Arbetsmiljöverkets obligatoriska arbetsmiljökurser ska ingå i byggutbildningarna på gymnasiet. Björn Samuelson tycker att man har nått halvvägs, eftersom Skolverket har lagt in rubriken arbetsmiljökunskap i gymnasieskolans kurser. – Men det är fortfarande i hög grad upp till den enskilde läraren vad han lägger in i den rubriken. Och kunskapen hos lärarna på byggymnasierna när det gäller arbetsmiljö varierar väldigt mycket, säger han.