Nyheter

Elever vittnade om bristande säkerhet

I veckan inleddes rättegången angående olyckan på Kvinnerstaskolan i Örebro där två elever skadades när en teleskoplastare föll.
En lärare, rektorn, samt dåvarande gymnasiechefen är åtalade för arbetsmiljöbrott.

Olyckan inträffade i oktober 2012 när elever på anläggningsprogrammet höll på att riva ett hus. Det var när två av eleverna stod i en arbetskorg på 17 meters höjd för att fotografera arbetet som teleskoplastaren välte. Eleverna föll till marken och skadades, en av dem så allvarligt att han fick bestående men.

Enligt Byggnadsarbetaren, som följer rättegången på plats, vittnade eleverna om brister i skolans tillsyn, säkerhetsutbildning och instruktioner inför arbetet. Eleverna berättade också att de inte hade fått några speciella säkerhetsinstruktioner inför arbetet eller kunskaper om de särskilda funktionerna för säkerhet i maskinen. Läraren som vittnar menar att huvudorsaken till olyckan är att teleskoplastarens personkorg kördes upp på maxhöjden 17 meter och att läraren anser även att eleverna fått tillräckliga instruktioner och tillsyn.