Nyheter

Elteknikmarknaden står stark i krisen

En ny konjunkturrapport visar att finanskrisen hittills bara fått liten effekt på elteknikmarknaden

Branschens omsättning minskade bara marginellt under 2008 till 57,7 miljarder kronor, visar nya siffror från Elektriska Installatörsorganisationen EIO. Främst är det fokuseringen på en effektivare energianvändning i bland annat bostäder och kontor som blivit ett starkt tillväxtområde för elteknikbranschen. Trots prognoser för 2009 som visar på en väntad nedgång väntar sig branschen en nolltillväxt under nästa år — och därefter en ökad tillväxt.

EIO pekar även ut det stora behovet av förnyelse och upprustning som behövs i miljonprogrammets hus som en viktig del av medlemsföretagens verksamhet. Energibesparingar kommer dessutom att krävas även i utemiljön.

— Här kan elteknikföretagen spela en viktig roll genom att ersätta utomhusbelysningen med ny teknik, som minskar energianvändningen och samtidigt uppgraderar säkerheten i utemiljön, säger Jan Siezing, vd för EIO, i ett pressmeddelande.

Han anser även att branschen har en viktig uppgift i att minska de allt större säkerhetsriskerna det kan innebära med äldre elledningar i bostäder och lokaler.

— Detta är tyvärr ett område som lätt glöms bort, när miljonprogrammets byggnader renoveras, trots att elledningar har ungefär samma tekniska livslängd som VA-stammar, säger han.