Nyheter

Elva aktörer får markanvisning i Sege Park

Markanvisningsregn över Sege Park. Bild: Mandaworks.

Området Sege Park i Kirseberg ska omvandlas till grön stadsbebyggelse.

Malmö stads tekniska nämnd har godkänt markanvisningsavtal för elva utvalda aktörer, som tillsammans kommer skapa bostäder i varierade former för olika behov.
 

Fastighetskontorets markanvisningsprogram offentliggjordes i februari 2016. Markanvisningsprogrammet omfattar uppskattningsvis 500 lägenheter, 25 radhus och ca 2 500 kvadratmeter bruttoarea som kan användas till lokaler eller fler bostäder. Ytterligare två kvarter ligger utanför detaljplanen och ingår därför inte i markanvisningsprogrammet.

Fastighetskontoret fick in 28 intresseanmälningar för att bygga bostäder i Sege Park. Av dessa valdes 11 aktörer ut, som tekniska nämnden godkände markreservationer för. Vid utvärderingen har stor vikt lagts på ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

Fastighetskontoret har vid fördelningen av byggrätter eftersträvat att få med både större och mindre, nyare och mer väletablerade byggherrar samt en blandning av hyresrätter, bostadsrätter eller ägarlägenheter och mer otraditionella boendekoncept. Intresse för befintliga byggnader i området och särskilda önskemål om byggrätter har också vägts in i bedömningen.

– Hållbarhet är ett centralt begrepp för hela tanken med Sege Park, med klimatsmarta lösningar och satsningar som leder till social hållbarhet och ökad samhällsnytta. De nya bostäderna skapas både för de som vill hyra och äga, säger Andreas Schönström (S), ordförande i tekniska nämnden, i ett pressmeddelande. 

Markanvisningsavtal har tecknats med följande 11 aktörer:

·        Boklok Housing AB

·        Botrygg Bygg AB

·        ByggVesta AB

·        Derome Hus AB

·        Trianon Sege Park AB (Fastighets AB Trianon)

·        Kooperativa Hyresrättsföreningen Röda Oasen

·        MKB Fastighets AB

·        Parkering Malmö AB

·        Serneke Projektstyrning AB

·        Tallfarm AB

·        Wästbygg Projektutveckling Sverige AB

För den tolfte utvalda aktören, Sundprojekt AB, väntas markanvisningsavtal tecknas inom kort.