Nyheter

Elva byggföretag får ramavtal för förskolor

Förskolan Tallen är JSB:s bidrag. Bild: JSB/Wingårdhs

Elva leverantörer har tilldelats ramavtal med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för upphandling av förskolor i hela landet. Ramavtalet gäller i fyra år.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har möjliggjort för kommunerna att via avrop kunna beställa nyckelfärdiga förskolor som kan anpassas till lokala behov.

”Kommuner besparas mycket tid och resurser av att byggnaderna redan projekterats. Byggnaderna bedöms ha en lägre kostnad än unikt projekterade förskolor och kostar från cirka 18 000 kronor per kvadratmeter bruttoarea”, skriver SKR.  

JSB är ett av elva företag som tilldelats ramavtal. Deras bidrag Förskolan Tallen är en högkvalitativ byggnad i trä som med enkla, smarta lösningar och hållbara material skapar en god miljö för barnen. Tallen är ritad av arkitektkontoret Wingårdhs.  

– Vi är stolta och glada över att vi fått SKRs förtroende att bygga förskolor i Sveriges kommuner. Vi erbjuder framtidens förskola för landets kommuner. Tillsammans med Wingårdhs har vi valt en träbyggnadsteknik med tydligt fokus på barn och pedagogik, säger Pether Fredholm, VD på JSB Construction AB.

NCC är en annan av de upphandlade leverantörerna. NCC:s förslag har tagits fram i samarbete med Mondo Arkitekter i Karlstad. Förskolorna som NCC lämnat anbud på i ramavtalet har plats för mellan 80 – 160 barn, men genom förnyad konkurrensutsättning går det att beställa utifrån en beställares specifika behov av antal barn av NCC.

– Kommunerna har möjlighet att genom förnyad konkurrensutsättning anpassa sina beställningar med hjälp av tillval. Vårt förskolekoncept är väldigt flexibelt och ger stora möjligheter att anpassa utformningen, så att byggnaden fungerar lika väl för verksamheten som den passar in i den lokala miljön, säger Marcus Sandlund, affärschef, NCC Building Sverige. 

Upphandlingen genomfördes av SKL Kommentus Inköpscentral, och baserades på förhandlat förfarande. Utöver kvalitet, pris och färdigställandetid har fokus legat på lärande, hälsa, arbetsmiljö, hållbarhet och byggnadens flexibilitet.

Ramavtalet trädde i kraft i mitten av mars 2020 och gäller i fyra år, med möjlighet till två års förlängning.
 

Leverantörer som tilldelas ramavtalet :

 • Brixly,   
 • Erlandsson,   
 • Flexator,   
 • Friendly Building, 
 • JSB, 
 • Moelven,   
 • NCC,   
 • Peab, 
 • Serneke, 
 • SjötorpsHus, 
 • Skanska    

Källa: SKR