Nyheter

Elväg testas skarpt

Nästa år börjar flera testvägar byggas. Foto Scania.

Luftledning för lastbilar eller en nedgrävd elslinga i asfalten för bussar. Det är två av idéerna som kan bli verklighet nästa år när Sveriges första elvägar börjar byggas.

Fyra leverantörer har gått vidare i Trafikverkets stora innovationsupphandling.                                    

Tunga fordon står för 20-23 procent av vägtransporternas energianvändning i Sverige. Nästan alla fordonen drivs med fossilt bränsle.

För att göra något åt det och skapa mer hållbara transporter startade Trafikverket förra året projektet Elvägar, i samarbete med Vinnova och Energimyndigheten. I stället för att bygga laddningsstationer kan fordonen laddas direkt under färden.

Tanken är att ge bidrag till leverantörer som vill utveckla tekniken och på så sätt – i ett längre perspektiv – minska fossilberoendet i transportsektorn.

– Vi vill ta fram ett kunskapsunderlag och se om elvägar är en möjlig och bra lösning, säger Lisa Silvemark, projektledare på Trafikverket.

Nu har projektet kommit en bra bit på väg.

Totalt elva leverantörer anmälde intresse och fyra av dem har nu valts ut att gå vidare. Leverantörerna får en miljon kronor var för att detaljprojektera sin demonstrationsanläggning och de bästa bidragen kommer sedan att väljas ut.

Minst två av leverantörerna kommer att få börja bygga demovägar i full skala nästa år.

Förslagen som kan bli verklighet är en elskena i vägen för lastbilar vid Arlanda, en nedgrävd elslinga för bussar i Södertälje, en luftledning för lastbilar i Gävle och en väg som laddar bussarna i Göteborg.

Lisa Silvemark är nöjd med bredden.

– Det är jättespännande att vi fick med alla möjliga metoder till den här fasen. Nu kan vi testa allihop.

Beräkningar som WSP har gjort visar att två tredjedelar av lastbilstransporterna i Sverige skulle kunna utföras på elvägar 2030. Det skulle minska energianvändningen med runt 10 terawattimmar per år.

Lisa Silvemark konstaterar att Sverige ligger i framkant internationellt när det gäller tekniken.

– Vi är bland de första att bygga elvägar i autentiskt miljö. Det känns jättekul. Vi ser också att det finns ett väldigt stort intresse för det här.

Trafikverket räknar med att satsa drygt 100 miljoner kronor på elvägsprojektet.

Förslagen

Lastbilar i Gävle

Luftledning uppförs utanför Storvik i Gästrikland och överför el till elhybridlastbilar. På sträckor som inte har luftledningar kan lastbilarna drivas med diesel eller biobränsle.

Bakom förslaget: Siemens och Region Gävleborg.

Bussar i Södertälje

En elslinga grävs ner under asfalten (troligtvis med ett intervall av 200 meter) för busslinje nummer 755 mellan Södertälje syd och Astra Zeneca.  Bussarna laddas trådlöst.

Bakom förslaget: Scania, Bombardier, Södertälje kommun/Telge energi.

Bussar i Göteborg

Laddningsutrustning byggs in i vägbanan för en busslinje i Göteborg. Hybridbussarna laddas induktivt, det vill säga trådlöst.

Bakom förslaget: Volvo och Bombardier.

Lastbilar vid Arlanda

En elskena byggs in i (en kilometer av) vägbanan, mellan Arlanda och logistikcentret i Rosersberg. Sträckan trafikeras av lastbilar som laddas konduktivt, det vill säga via ett kontaktdon.

Bakom förslaget: WSP Analys & Strategi, Kilenkrysset, Elways, NCC, e-Traction, Arlandastad Holding och Airport City Stockholm och KTH.