Nyheter

Elvägsprojekt banar väg för billiga långresor med elbil

Snart kan elfordon i Sverige klara hundratals mil på en laddning. I lördags startade bygget av framtidens väg. Försöken att under färd leda ström från vägen till elbilar inleds redan i vår.

Vägtrafiken står för 44 procent av koldioxidutsläppen i Sverige. Av dessa kommer en tredjedel från godstansporter och två tredjedelar från personbilar. Men genom att lägga ned elskenor i asfalten och utrusta vanliga elbilar med en rörlig arm som leder elektriciteten, kan man på sikt få bukt med utsläppen från fossila fordonsbränslen.

I början av juni inleds ett skarpt försök på Test Track som ligger inom Airport City Stockholm i närheten av Arlanda flygplats. Där har NCC Roads börjat utrusta en 200 meter lång vägsträcka med elskenor. Om försöken med matning till elbilar under färd blir framgångsrika är vinsterna stora. Elbilarna klarar hundratals mil utan att ladda och resorna blir betydligt billigare.

– Allt beror på vart politiken styr kostnaderna. Men eftersom prisskillnaden mellan el och bensin är stor, är en halvering av bränslekostnaden per mil ingen djärv gissning, säger Gunnar Asplund, vd på Elways och innovatör bakom projektet.

Det finns flera sätt att mata ström till elbilar under färd. Elways förstudie har visat att konduktiv matning, det vill säga samma elteknik som i en leksaksbilbana, är mest fördelaktigt. Det möjliggör storskalig ombyggnad av alla större vägar i Sverige.

– För att en sådan investering ska vara mödan värd måste elvägen kunna leda ström till både tunga lastbilar och personbildar. Tekniken måste förstås vara pålitlig och investeringarna får inte bli för dyra. Konduktiv matning uppfyller alla dessa krav, säger Gunnar Asplund.

Det räcker med att elektrifiera 2-4 procent av vägnätet i Sverige. Kortare resor mellan de stora elektrifierade vägarna kan klaras med batteridrift. Kostnaden beräknas till 80-100  miljarder kronor, men den sparar samhället in på några år genom att bruka el istället för fossila bränslen.

Elvägsprojektet är ett samarbete mellan Elways AB, Airport City Stockholm, NCC, Arlandastad Holding AB, Kungliga Tekniska Högskolan och Energimyndigheten. Projektet har beviljats 9 miljoner kronor av staten genom Energimyndigheten.