Nyheter

Emitterar gröna obligationer för miljarder

Niclas Winkvist, CFO på Peab.

Peab emitterar gröna obligationer för 1,5 miljarder kronor.
– Den här emissionen är ytterligare ett led i vårt arbete med att ställa om till att vara klimatneutral, säger Niclas Winkvist, CFO på Peab.

Medlen från emissionen ska användas till att finansiera investeringar inom gröna och energieffektiva byggnader, ECO-produkter och mer miljöanpassad produktion, gröna transporter samt vatten- och avfallshantering. Dessa investeringar ska bidra till att nå bolagets klimatmål.

– Vi är mycket glada över det stora intresset för våra gröna obligationer. Den här emissionen är ytterligare ett led i vårt arbete med att ställa om verksamheten till att vara klimatneutral. Den visar samtidigt hur vi eftersträvar att hållbarhet ska vara en integrerad del i alla delar av vår verksamhet, säger Niclas Winkvist.

Peab har slagit fast två delmål på vägen mot slutmålet om klimatneutralitet år 2045. Det ena är att minska koldioxidintensiteten i egen produktion med 60 procent till år 2030 och det andra är att minska koldioxidintensiteten från insatsvaror och köpta tjänster med 50 procent till år 2030.

Emissionen fördelas enligt följande: en miljard svenska kronor med en löptid på 3 år med rörlig ränta om 3 månaders Stibor plus 1,05 procentenheter och 500 miljoner svenska kronor med en löptid på 5 år med rörlig ränta om 3 månaders Stibor plus 1,30 procentenheter.