Nyheter

En av fem studenter överväger att flytta på grund av bostadsbristen

Bostadsbristen har fått nästan en femtedel av studenterna i landets storstadsregioner att överväga att flytta därifrån. En stor andel av storstadsstudenterna har också låtit bli att söka jobb i storstäderna på grund av bostadsbristen. Det visar en undersökning som TNS SIFO utfört på uppdrag av Hyresgästföreningen.

14 procent av de studenter som bor i någon av landets storstadsregioner har på grund av bostadsbristen övervägt att flytta under studietiden och nästan var femte, 18 procent, har övervägt att göra det efter avslutade studier.

-Storstadsregionerna måste ge förutsättningar för att locka högutbildad och attraktiv arbetskraft på både kort och lång sikt. I de förutsättningarna ingår möjligheten till ett bra boende, säger Ylva Westander, utredare på Hyresgästföreningen och författare till rapporten.

17 procent av studenterna har låtit bli att söka jobb i storstadsregionerna på grund av bostadsbristen och fem procent av studenterna har tackat nej till jobb i någon av storstadsregionerna på grund av bostadsbristen.

– En fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för rörlighet på arbetsmarknaden, säger Barbro Engman, förbundsordförande för Hyresgästföreningen. Det här visar tydligt hur bostadsbristen både hämmar städers utveckling och hindrar enskilda människor från att växa och utvecklas.

-Bostadsbyggandet måste öka markant om vi ska kunna lösa bostadsbristen. Ett första steg för att fler hyresrätter ska byggas är att ge hyresrätten bättre och mer rättvisa skatteförutsättningar.

Undersökningsmetod

Undersökningsföretaget TNS SIFO genomförde i maj 2012 en webbpanelundersökning där 240 studenter som är mellan 20 och 35 år gamla och bor i storstadsregionerna Stockholm/Södertälje, Göteborg samt Malmö/Lund/Trelleborg[1] har svarat på två påståenden och två frågor:

1. Bostadsbristen har fått mig att överväga att flytta ifrån regionen under min studietid.

2. Bostadsbristen har fått mig att överväga att flytta ifrån regionen efter min studietid.

3. Har bostadsbristen i landets storstadsregioner – Stockholm, Malmö och Göteborg – fått dig att låta bli att söka jobb i någon eller flera av dessa städer?

4. Har bostadsbristen i landets storstadsregioner – Stockholm, Malmö och Göteborg – fått dig att tacka nej till jobb i någon eller flera av dessa städer?