Nyheter

”En avmattning bra för branschen”

När byggpriserna skenade i höstas sköts det planerade nybygget av seniorbostäder i Malmö på framtiden. Nu tycker sig Sonny Modig, vd på Malmö kommunala bostadsbolag (MKB), se tecken på avmattning på byggmarknaden.

— Vi hoppas absolut inte på en lågkonjunktur, men en viss avmattning skulle bara vara bra för branschen, säger han.

MKB planerar fortfarande att bygga seniorboendet i Lorensborg. Projektet har fått en annan lägenhetsfördelning och nätverket Bo Aktiv har dragit sig ur samarbetet. Nu försöker MKB hitta andra samarbetspartners.
— Vi ska gå ut och begära in anbud när marknaden har mjuknat lite till, säger Sonny Modig.

För att tackla problemet med höga byggpriser arbetar MKB med att knyta till sig långsiktiga samarbetspartners genom att upphandla paket av projekt.
— Om vi har tio projekt som ska genomföras kan en byggare få option på flera projekt om man kan hålla en garanterad prisnivå. På så sätt kan man förutse kostnader, det gynnar hela branschen, säger Sonny Modig.