Krönikor & Debatt

En bild säger mer än tusen ord…

Jonathan Löwy, biträdande jurist på AG Advokat
Jonathan Löwy, biträdande jurist på AG Advokat.

Ett billigt och effektivt sätt att ge goda förutsättningar för att undvika konflikt är att ge minnet hjälp på vägen. Knäpp några bilder med mobilen varje dag, skriv några extra rader i dagboken, skicka ett mejl och beskriv vad hänt samma dag, inte nästa vecka.

Alla i entreprenadbranschen känner till att det kan förekomma meningsskiljaktigheter gällande vad som sagts, beställts och utförts i en entreprenad. Entreprenören menar att arbetet inte omfattas av kontraktsåtagandet och ska ersättas som ÄTA-arbete. Beställaren uppfattade det tvärtom, arbetet skulle inte medföra några extrakostnader, då hade det aldrig beställts.

Situationen kan eventuellt lösas på plats genom samtal med yrkesarbetare och platsledningen som går igenom vad som faktiskt har hänt. Naturligtvis är det ofta enklare att på plats och under byggtiden komma ihåg vad som hände, vilka som gjorde vad, vem som beställde det påstådda ÄTA-arbetet eller vad det var som orsakade hindret på våning fem den där fredagen.

Konflikten har blivit ett faktum

Andra gånger kan situationen inte lösas och blir ett verkligt problem. Samtal ersätts med tystnad medan problemet eskaleras upp i organisationerna. Juristavdelningar kopplas in, kravbrev skrivs och besvaras med motkrav. Ganska snart är det inte längre fråga om några mindre kostnader som kan lösas på plats, konflikten har blivit ett faktum. Advokatbyrån ansöker om stämning som besvaras med en genstämning, nu ska hela entreprenaden granskas ner till sista mutter.

I ett exempel som det ovan finns det sällan några vinnare. Allt som oftast har parterna rätt i vissa delar och fel i andra. Men innan den saken är avgjord, vilket typiskt sett tar flera år och långt efter att entreprenaden tagits i bruk, ska alla underlag granskas. Det är ett omfattande och tidskrävande arbete, både för den interna organisationen som måste lägga sin tid på annat än kärnverksamheten och för advokatbyrån – som dessutom kräver tillgång till medarbetare, protokoll, dagböcker, e-post, fakturor, och allehanda annat som anses behövligt.

Brist på underlag

Utöver det omfattande arbetet som krävs för att i efterhand lägga pusslet som är en entreprenad finns ofta av brister i underlagen. Dagböcker kan vara allt för allmänt hållna och ger ingen ledning i vilket arbete som faktiskt har utförts. Bilder saknas regelmässigt. Bristerna innebär inte sällan att en domstol eller skiljenämnd anser att den påstådda omständigheten inte har bevisats, motparten får istället rätt. Samtidigt kan bristen på just detaljer vara skälet till att problemet inte kunde lösas från början.

Vad ska då göras? Tyvärr är det svårt att hitta en bra lösning när läget är skarpt och ombudskostnaderna skenar. En förlikning kan vara både möjlig och önskvärd men brukar bäst beskrivas som att båda parterna är lika missnöjda i slutändan.

Knäpp några bilder med mobilen

Ett billigt och effektivt sätt att ge goda förutsättningar för att undvika konflikt är att ge minnet hjälp på vägen. Knäpp några bilder med mobilen varje dag, skriv några extra rader i dagboken, skicka ett mejl och beskriv vad hänt samma dag, inte nästa vecka.

Ögonblicksbilder tillsammans med anteckningar kan visa sig vara ovärderliga för att undvika en tvist och om tvist uppstår finns ett gediget material som sparar både tid och pengar och som kan vara skillnaden mellan framgång och förlust.

/Jonathan Löwy,
biträdande jurist, AG Advokat