Nyheter

En byggbibel <br></br> – med många nyheter

Byggarnas egen bibel har uppdaterats. Vid årsskiftet kommer nya AMA Hus, som innehåller flera förändringar. <br></br> — Stora delar av kapitlet om kakel och klinker i våtrum förändrat, säger Gustav Anderson, Svensk Byggtjänst.

Här hittar du del 1 av Byggvärldens AMA-skola, i samarbete med Svensk Byggtjänst

Här hittar du AMA-skolan del 2

AMA-skolan del 3

Förra årsskiftet släpptes den uppdaterade versionen av AMA Anläggning. Nu är det dags för AMA Hus.
— Det är väldigt viktiga dokument som vi ska värna om och hålla uppdaterade, säger Erik Hellqvist, vd för Svensk Byggtjänst som ger ut referensböckerna.

Sammanställningen av AMA, Allmän Material- och Arbetsbeskrivning, har pågått sedan 1950-talet. Det är med andra ord ett anrikt dokument som bildar stomme för byggbranschens råd och anvisningar. Så är det också välanvänt.
— Av alla byggprojekt som pågår använder uppskattningsvis 99 procent AMA, säger Erik Hellqvist.

Vart tredje år uppdateras de olika referensböckerna, jämfört med tidigare uppdateringar som skedde vart tionde eller femtonde år. I den nya versionen av AMA Hus syns enligt Gustav Anderson, produktchef på Svensk Byggtjänst, en hel del förändringar i krav och råd som beror på nya material och metoder.

— Det har hänt mycket på materialsidan, vi har jobbat hårt för att se till att kraven är anpassade så att de fungerar på materialvalen som byggföretagen gör i dag. Utvecklingen på materialsidan har till exempel lett till förändringar av kapitlet om byggskivor, och ändrade rekommendationer för tätskikt i badrum och för tak, säger Gustav Anderson.

Även debatten om problem med fukt och mögel har satt sina spår. Nya rådstexter har lagts till om hur man värderar fuktförebyggande åtgärder såväl innan som under och efter byggtiden, så kallad fuktsäkerhetsprojektering. Nu finns dessutom råd kring hur man mäter fuktkvoten i trä, för att undvika framtida mögelproblem.

— På tal om fuktproblem tycker jag det är väldigt talande att enstegstätade fasader aldrig har funnits med bland de rekommenderade konstruktionerna i AMA, säger Erik Hellqvist.

Andra nyheter i AMA Hus 08 och RA Hus 08:

– AMA-nytt sedan 1998 har inarbetats i AMA Hus 08.

– Förändrade krav för utsättning och inmätning.

– Nya rådstexter om hur man tolkar toleranskrav.

– Nya texter inom element om produkter av massivträ.

– Många nyheter har tillkommit gällande beläggningar och beklädnader inomhus. Inte minst gällande nya material och ny teknik vad gäller kakel, klinker och golv av massivträ, samt nya krav på tätskikt i våtrum.

– Avsnittet om fästdon har utökats och utvecklats. Här finns nu mer om bland annat val av fästdon och mer om korrosivitet.