Nyheter

En explosion från utlandet

De utländska entreprenörerna har fått upp ögonen för den svenska anläggningsmarknaden. Züblin, E Pihl & Søn och Bilfinger Berger är bara några av bolagen som har tagit hem stora kontrakt den senaste tiden. <br></br>— Det blir mer konkurren

På båda sidor om Söderström i Stockholm arbetar ett tyskt-danskt konsortium med en av tunnlarna till Citybanan. Stora anläggningsmaskiner och uppstaplat material trängs på ytan. På Söder Mälarstrand är det till och med så trångt att utrustningen har ställts på pontoner i vattnet.

JV Söderströmstunneln heter konsortiet som fick kontraktet på den första delen av Citybanans huvudtunnel i början av förra året. Entreprenaden är värd drygt 1,3 miljarder kronor.

Under projekttiden räknar man med att ett 100-tal människor kommer att jobba med tunneln. Just nu pågår förberedande arbeten för själva byggplatsen. Hittills är endast det tyska företaget Züblin på plats, Pihl & Søns uppgift är att bygga själva tunneldelen längre fram.

På Söder Mälarstrand arbetar Krzysztof Krawczyk och Krzysztof Dzolak från Polen med att gräva en grop för stötvågsmätning av en pelare. Krzysztof Krawczyk tycker att arbetet i Sverige är mycket bra.
— Man kan jobba långsamt och vara noggrann. I Polen måste allt gå snabbt, snabbt. Här kan man tänka mer på säkerhet, säger han på knagglig engelska.

Just nu arbetar 13 olika nationaliteter på entreprenaden, mestadels tyskar och danskar, men även holländare, engelsmän och polacker. Jens Wallgren, ställföreträdande teknisk chef på Züblin, tycker att det fungerar ganska bra.

— Projektspråket är engelska och jag har en liten fördel av att jag kan tyska. Det blir mer utländsk arbetskraft på mindre projekt och utländska företag som jobbar som underentreprenörer, säger han.

Jens Wallgren tycker att man kan prata om en explosion av utländska företag på den svenska anläggningsmarknaden.
— Ja, det har mycket att göra med Norra länken och Citybanan, det är i och med de två projekten som den utländska konkurrensen har kommit igång, säger Jens Wallgren.

Jens Wallgren tycker att det är en positiv utveckling eftersom det blir mer konkurrens på marknaden och nya tekniska lösningar kommer till Sverige.

I Söderströmstunneln använder JV Söderströmstunneln en tysk borrteknik som inte har använts mycket i Sverige tidigare. I stället för att slå ner smala pålar i marken platsgjuter man här tjockare pelare i marken.

— Vi får inte slå ner något som vibrerar här, för det blir för stor påverkan på gatan och innebär en risk för stora sättningar, därför använder vi den här metoden, säger han.

Utländska företag som har tagit hem stora entreprenader

Züblin och E Pihl & Søn fick kontraktet på Söderströmstunneln i Citybanan i Stockholm.

Tyska Bilfinger Bergerfick nyligen entreprenaden för Odenplan och Vasatunneln i Citybanan, värd 1,1 miljarder kronor. Bilfinger Berger har också uppdraget att bygga Bellevuetunneln i Norra länken i Stockholm.

Hochtief är ett tyskt bolag som ingick i det internationella konsortium som byggde Öresundsbron.

Den franska koncernen Vinciborrar Hallandsåstunneln i konsortium med Skanska.

Konsortiet Malmö Citytunnel Group, som består av Bilfinger Bergeroch de danska bolagen Per Aarsleffoch E Pihl & Søn, tog hem den största entreprenaden på Citytunneln i Malmö.

Oden Anläggningsentreprenad har köpts upp av österrikiska Strabag. Företaget har tagit hem två av huvudentreprenaderna på Norra länken i Stockholm.

Norskägda Veidekkehar ett tydligt mål att växa på infrastruktursidan och har tagit hem flera kontrakt i Sverige.