Nyheter

En frisk fläkt i värmländskt sjukhusprojekt

För drygt ett år sedan togs två nya byggnader för psykiatri och medicin i bruk på Centralsjukhuset i Karlstad. Nu är det dags för nästa etapp, ett nytt operationshus. Carl Boström, Skanskas produktionschef, gör sitt tionde år på sjukhusområdet. – Det är så roligt att det är värmlänningar som bygger Värmlands sjukvård, säger Carl som tänker avrunda sin karriär efter projektets färdigställande.

Neurologen, avdelning 24, står det på en skylt utanför den byggnad som används som etablering för byggledningen. Den gamla sjuksköterskeexpeditionen fungerar som projektkontor och i läkarsekreterarens rum sitter en av projektets konsulter. När Skanska bygger ett nytt operationshus gör sig sjukhusmiljön i allra högsta grad påmind.

– Det känns lite sjukt att sitta så här, skrattar produktionschefen Carl Boström, som är ansvarig för det nya operationshuset. Men det är bra också.

Det nya operationshuset genomförs som en som en partneringentreprenad mellan Värmlands läns landsting och Skanskas byggavdelning i Värmland. Därför sitter hela projektet – både beställare, konsulter och byggentreprenörer – tillsammans i den före detta vårdbyggnaden.

– Det är en fördel att sitta ihop. Partneringentreprenad ger en helt annan öppenhet i projektet än en totalentreprenad. Dessutom är det roligt att jobba i team.

Carl visar oss runt i lokalerna, hälsar glatt på alla kollegor och berättar stolt om projektet.

– Det här rummet har vi gjort om till konferensrum, säger Carl och visar oss ett före detta duschrum för patienter. Och läslamporna är det inget fel på, skrattar han och pekar på de enorma operationslamporna.

Själv delar han en vårdsal med Göran Olofsson, projektinköpare.

Alla vi pratar med verkar nöjda både med kontoret – och arbetssättet. Landstinget i Värmland har använt sig av partnering som samverkansform sedan 1999. Den gemensamma projektorganisationen arbetar tillsammans mot projektmålen. Arbetssättet bygger på att minimera egenintressen och att lösa eventuella problem gemensamt, genom att ha en kreativ dialog.

– Vi fokuserar på lösningar istället för problem. Det är väldigt värdefullt att sitta i gemensamma lokaler för då löser vi mycket i det informella mötet. Att vi har vår etablering i sjukhusmiljö stärker bara vår uppgift, säger Karl-Arne Lersten, projektchef på Skanska.

Flera av dem som ingår i den nuvarande projektorganisationen har jobbat med tidigare byggprojekt på Centralsjukhuset i Karlstad. Carl Boström var med redan 1999 i ett projekt som kallades CSK 2000. Han var produktionschef för det nya medicintekniska huset som färdigställdes 2010, med en omfattning på 25 000 kvadratmeter och 400 000 produktionstimmar.

– Det är så roligt att det är värmlänningar som bygger Värmlands sjukvård. Vårt mål är att vara den lokala byggaren, och det stärker vårt självförtroende när vi tar hem de stora projekten, säger Carl på kvittrande värmländska.

Och det är inget litet projekt vi talar om, det nya operationshuset. Totalt 28 600 kvadratmeter nybyggnation och en ombyggnad på ca 6000 kvadratmeter till en kostnad av 1350 miljoner kronor och med en byggtid på sex år. Även om centralsjukhuset i Karlstad inte är ett lika stort projekt som Nya Karolinska Sjukhuset i Solna så finns det många likheter. 

– Vi har ett nära samarbete med Nya Karolinska, bland annat när det gäller inköp. Vi försöker också hitta andra synergier samt ta del av deras uppföljningar, exempelvis för ventilation. De ligger ju steget före oss. Några personer från NKS har varit här och tittat och vi har gjort studieresor till Solna.

Annars verkar Carl Boström trivas bäst i Värmland. Han har jobbat åt Skanska på orten sedan 1976 och hunnit med flera stora projekt. På 90-talet byggde han både ett nytt tidningshus, universitet och bostäder

– Vi har haft bra med jobb i Värmland. Jag har trivts fantastiskt bra hela tiden. Skulle jag söka jobb idag skulle jag söka om samma tjänst. Det är en bra organisation, intressanta projekt och trevliga människor. Jag har haft tur.

Trots att han trivs med jobbet har han flaggat för att han snart vill gå i pension. Operationshuset, som ska stå klart 2016, blir hans sista projekt.

– Jag vill vara tydlig och meddela i god tid när jag tänker gå i pension. Jag tycker det är viktigt att företaget släpper fram nya unga medarbetare, ger dem ansvar och låter dem växa in i rollen. Jag är inte bekymrad för återväxten.

En av hans ”adepter” är blockchefen Johan Jernberg, som är yngst bland tjänstemännen. Samarbete över generationsgränserna är något som båda värdesätter.

– Det är ett måste att jobba ihop med den äldre generationen. Man måste vara ödmjuk inför deras kunskap. Samtidigt lär de sig av oss, säger Johan.

Vi lämnar sjukhuskorridoren och beger oss ut på byggarbetsplatsen. Markjobben på parkeringsplatsen pågår för fullt. 30 000 kubik ska schaktas bort. I maj i år var det byggstart för operationshuset. Byggnaden ska placeras på en av sjukhusets parkeringar och dockas ihop med det befintliga sjukhuset. Under våren har man lagt om befintlig infrastruktur som vatten, el, tele och data. Parallellt med detta började man schakta för husgrunden.

I augusti inleds pålningsarbetet, men redan under våren genomfördes provpålning. Anledningen till det är att det står en tillfällig sjukhusbyggnad intill området där pålningen ska utföras.

– 800 pålar ska ner i backen. Efter provpålningen kunde vi konstatera att vår planerade metod störde verksamheten för mycket och därför har vi tittat på andra lösningar som vi ska presentera för beställaren, säger Carl Boström.

Men detta är inget han ser som något problem, utan snarare en utmaning.

– Tjusningen med det här jobbet är just att det inte finns några självklara vägar att gå. Man måste vara öppen och hitta nya lösningar och se nya möjligheter.

Trots att regnet öser ner ut skiner Carl som ”sola i Karlsta”. Han snackar med grävmaskinister och skojar med kollegorna på anläggningssidan.

– Ska inte du börja jobba hos oss istället? säger han till en av de yngre arbetsledarna.

När vi sedan passerar en rullstolsburen man som ska in i en bil är Carl snabbt där och erbjuder sin hjälp.

Säkerhetskraven skiljer sig i detta projekt jämfört med andra byggarbetsplatser. Att genomföra en nybyggnation, och senare en ombyggnad, på ett sjukhus där verksamheten inte får stå stilla kräver stort hänsynstagande från byggare och underentreprenörer. Dessutom vistas mycket ”tredje part” på området vilket gör att man måste vara extra observant.

Trafik och logistik måste fungera smidigt. Maskiner får exempelvis inte stå i vägen och transporter får inte orsaka trafikstockning i samband med lastning och lossning. Vägarna inom, samt till och från sjukhuset, måste hela tiden vara framkomliga för ambulanser och brådskande transporter. Av den anledningen får man inte heller spärra av byggarbetsplatsen hur som helst.

Efter ett helt yrkesliv i byggbranschen, och flera projekt på sjukhusområdet, vet Carl vad som gäller.

– Idag finns säkerhet med i kalkylerna och den tidiga planeringen redan vid anbudsgivning. Det gjorde det inte på 70-talet.

Just säkerhet, arbetsmiljö, miljö och val av produktions- och arbetssätt är frågor som blivit mycket viktigare med åren, enligt Carl. Det är också frågor som står i fokus när man bygger det nya operationshuset.

– Det känns jätteroligt att jag får avsluta med ett sådant här stort och spännande projekt i Karlstad.

 

Susanne Bengtsson
[email protected]

Fakta Carl Boström och Centralsjukhuset

Carl Boström
Ålder: 60.
Bor: Karlstad.
Familj: Gift samt vuxna barn
Yrke: Produktionsschef Skanska Värmland.
Intressen: All idrott.

Centralsjukhuset
Centralsjukhuset i Karlstad ska byggas till igen, till en kostnad av 1350 miljoner kronor. Det handlar om 28 600 kvadratmeter nybyggnation av ett operationshus.
Parallellt med nybygget pågår det som kallas CSK 2013, ett projekt där man renoverar befintliga sjukhuset.
Samverkansformen är partneringentreprenad mellan Värmlands läns landsting och Skanskas byggavdelning i Värmland.
Cirka 30 personer jobbar med projektering och 150-200 personer kommer att jobba i produktionen om 1,5 år.
Underentreprenörer: Sweco (arkitekter), COVI (konstruktion), Skanska mark- och anläggning (infrastruktur), Midroc (el), LG Constructing (VVS), NEA Teknik (styr, regler), Skanska-(ventilation)
Operationshuset ska vara färdigt 2016. Hela projektet ska vara klart 2018.