Nyheter

En halv miljon till digitalisering av byggbranschen

Vinnova har beviljat stöd på 500 000 kronor till en förstudie för en digitaliserad byggprocess. 
Projektgruppen ska se hur produktiviteten skulle kunna öka via en digitalisering.

Projektgruppen består av representanter från SABO, TechniaTranscat, Almega/Teknik och Designföretagen samt Maestro Management.
 – Vårt fokus är en ökad produktivitet, vi kommer inte kunna bli många fler i byggbranschen utan vi måste sträva efter att ändå kunna bygga fler bostäder, till högre kvalitet, och till lägre kostnader. Annars kommer vi inte klara bostadsutmaningen för Sverige, säger Petter Jurdell chef Fastighetsutveckling SABO, i ett pressmeddelande.

– Sverige har i dag EU:s högsta byggpriser. Detta i kombination med kapacitetsbrist inom branschen och en stor brist på bostäder. Samtidigt så visar rapporter att just byggbranschen ligger långt efter andra industrier när det kommer till produktivitet genom digitalisering, säger projektledaren, Lars Albinsson, Maestro Management. 

Projektet kommer att titta på en byggprocess där korskopplingar görs från andra branscher. 
– Vår hypotes är att digitaliseringen inte bara ger lägre kostnader utan även medger mer innovativ byggnation, säger Lars Albinsson. En digitaliserad byggprocess ger bättre möjligheter att ta fram unika lösningar utan att kostnaderna skenar iväg.