Nyheter

En miljard kan sparas vid Norra länken

Reglerna kring hur man får bygga i en nationalpark har ställt till problem vid bygget av Norra länken. Men nu har ytterligare ett steg tagits för att den ska kunna byggas billigare och snabbare än beräknat.

Eftersom en tunnel ska gå under nationalstadsparken vid Bellevue hindrar lagen att man gräver upp parken. Vägverket har krävt en lagändring för att man i stället ska gräva upp parken, bygga tunneln och sedan återställa området igen.
Nu ligger en lagrådsremiss om tillfälliga åtgärder i en nationalstadspark på lagrådets bord.

Den handlar om hur man ska kunna vidta åtgärder som innebär ett tillfälligt intrång eller en tillfällig skada i en nationalstadspark. Kravet är att det inte återstår mer än obetydlig skada eller ett obetydligt intrång när arbetet avslutats.

Richard Murray, ordförande i Förbundet för Ekoparken, tycker att skrivningen med ordet ”obetydlig” är olycklig.
— Vi vill vara säkra på att det inte betyder mer bestående skada än vad man får göra i dag, säger Richard Murray, som dock ställt sig positiv till grundprincipen — att tillåta att parken grävs upp.

— Det går vi med på om man återställer parken och det inte tar alltför lång tid. Inte minst för att man sparar hiskeligt massa pengar.

Björn Terstad, projektchef för Norra länken, har tidigare sagt att färre krav på varsamhet med nationalparken skulle ge en halverad byggtid, två år i stället för fyra, samt en ekonomisk besparing på 0,8 och 1,2 miljarder kronor.