Nyheter

En miljard till upprustning av hyresbostäder

Regeringen har beslutat om en förordning för renovering och energieffektivisering i områden med socioekonomiska utmaningar.
Totalt 1 miljard kronor går till renovering och upprustning av hyresbostäder samt upprustning av utemiljöerna runt dem.

Det är en del av det bostadspolitiska paket som aviserades i budgetpropositionen för 2016 och är resultatet av en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

Syftet är att modernisera  flerbostadshus på ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt och utan att hyran blir orimligt hög efter renoveringen.
– Vi vill skynda på renoveringen av bostadsområden som är slitna och under lång tid har varit eftersatta. Med detta stöd stimulerar vi fastighetsägare att öka takten med att förbättra boendemiljön och underlätta omställningen till ett energisystem baserat på förnybar energi. Vi vill även skydda hyresgästerna mot orimliga hyreshöjningar, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson i ett pressmeddelande.
Stödet omfattar en energieffektiviseringsdel och en renoveringsdel om totalt 800 miljoner kronor för 2016.

Stödet för energieffektiviseringsåtgärden ska beräknas utifrån sparade kWh och den delen av stödet går till fastighetsägaren.
För att få denna del av stödet ska renoveringen leda till att energiförbrukningen sänks med minst 20 procent.

Stödet för renoveringen beräknas som 20 procent av renoveringskostnaden.
Denna del av stödet går direkt till hyresgästerna genom att stödet (krona för krona) ska användas till hyresrabatter under en 7-årsperiod.
Det innebär att hyran förhandlas och sätts som vanligt, men genom stödet får hyresgästerna rabatt på hyran under sju år.

Utemiljöstödet, som kommunicerades i maj 2016, ska gå till åtgärder som förbättrar livskvaliteten i de berörda bostadsområdena.
Syftet är att de ska bidra till aktivitet och social gemenskap.
200 miljoner kronor har öronmärkts för utemiljöstödet.

Totalt omfattas cirka 26 000 byggnader enligt Boverkets beräkningar.
Länsstyrelsen beslutar om stödet och Boverket sköter utbetalningarna.
Fastighetsägaren ansöker om stöd hos länsstyrelsen i det län som fastigheten är belägen.

Stödet avseende upprustning av utemiljöer träder i kraft den 1 juli.
Stödet för energieffektivisering och renovering träder i kraft den 1 oktober 2016.