Nordbygg

En miljon återbrukade produkter i lager

Carina Loh Lindholm, verksamhetsledare på CC Build. Foto: Henrik Ekberg

Det cirkulära byggandet ökar, men kan växa än mer. I dag har CC Build (Centrum för cirkulärt byggande) över en miljon inventerade produktenheter i sina lager.
– Detta är bara en början, säger Carina Loh Lindholm, verksamhetsledare på CC Build.

CC Build startade som ett Vinnova-finansierat projekt 2015 som varade fram till 2022 projektfasen stängdes. I dag är man en branschgemensam samverkansarena med omkring 170 aktörer, bestående av bland annat olika branschföreningar och byggbolag, till exempel Skanska, NCC, Peab. Ägare är IVL Svenska Miljöinstitutet.

– Vi har en ägare som ser samhällsnyttan och som vill stötta den hållbara omställningen, det finns inget vinstutdelningskrav, säger Carina Loh Lindholm. 

I dag har man över en miljon produkter i sina lager. De flesta är redo att köpas och hämtas, men vissa sitter fortfarande kvar på byggnader.

– Det är skiftande kvalité på produkterna, och beroende på vilken kvalité man vill ha så kan man söka efter det i vår databas, säger Carina Loh Lindholm, verksamhetsledare på CC Build.

Vilket material finns det mycket/lite av i produktbanken?

– Det finns mycket aluminiumfönster och dessa blir allt fler. Något som vi inte har så mycket av och som vi ser en stor efterfrågan på är innerdörrar, det är flera projekt som jagar dörrar. Även tegel är eftertraktat, vi ser även att olika aktörer bygger sina egna interna produktsbankar för de vill ha dem till sina egna projekt. Så det finns ett utbudsproblem.

Hur mycket kan ni växa?

– Detta är bara en början, våra aktörer kan jobba mycket mer, sen finns det mängder av aktörer som inte har startat med detta än. Lagen om klimatdeklaration har gjort mycket när det gäller detta, allt fler ser vilken nytta det gör att använda återbrukat material.

Vad går absolut inte att återbruka?

– Det finns material med farliga ämnen som asbest, PCB, klorparaffiner. Sen kan det finnas hinder som att det inte går att återbruka på plats, utan måste demontera, det kan vara oåtkomligt eller finnas praktiska hinder för att återbruka. Eller att det blir för kostsamt. Men vi ser att det finns väldigt mycket att återbruka generellt. Största hindren är egentligen de mentala, man tror att det är mer problematiskt än det är.