Nyheter

En ny våning per vecka

Innovationen kommer att bli Stockholms högsta bostadshus när det är klart och nu har bygget nått till cirka en tredjedel. Foto: Oscar Properties

Norra Tornen håller på att växa fram i Hagastaden.
Innovationen, det högsta av husen, har nu nått cirka en tredjedels höjd.
Logistiken är en av de stora utmaningarna och för att effektivisera använder man sig av en lösning där de invändiga hissarna färdigställs successivt.

Varje vecka växer Innovationen med en ny våning och har nu nått våning 12. Totalt kommer den att bestå av 36 bostadsvåningar, samt två källarplan.
Husen byggs med sandwichelement som monteras på plats. ​De lyfts på plats med en fast kran som höjs successivt och som kommer att vara 149 meter när de sista elementen monteras.

Fasadelementen kommer från en fabrik i Strömsund och totalt går det åt cirka 5 000 stycken till Innovationen. Elementen väger mellan 10 och 23 ton och antalet varierande element är närmare 1 000 stycken, det beroende på byggnadens utformning.

Man räknar med cirka 26 000 ton betong totalt.
– Stommen består av nästan 100 procent betong, med några få stålbalkar, säger Peter Kjellgren, entreprenadchef på Oscar Properties Bygg.

Varje enhet levereras färdig med samtliga vägglager och funktioner, inklusive fönster. Merparten av badrummen levereras helt klara med kakel, porslin, vvs-dragningar med mera.

Tekniken bidrar bland annat till att tidplan samt resurs- och materialåtgång är lättare att beräkna och därmed blir mer exakt.
– Logistiken är en av de stora utmaningarna här och då underlättar det att så mycket material som möjligt är på plats innan vi lägger locket på, det vill säga lägger på taket och börjar med våningen över.

Varvschemat är mellan sex och sju dagar per våning och just nu pågår arbete med allt från målning, inredning och golvläggning i de lägre planen till stomarbeten på det högsta.
Nästan 100 personer arbetar på bygget, inklusive projektledningen.

Varje lägenhet är en egen brandcell med klassningen EI 60. Alla lägenheter har också ett eget fläktaggregat som kan stängas av vid till exempel brand.
Andra åtgärder för att öka tryggheten är eget mobilnät i huset, så kallat stjärn-nät, som ska garantera full täckning i alla rum trots de tjocka betongväggarna och egen reservkraft.
– Så att sprinklerna kan fungera även om det blir strömavbrott.

Hisslösningen som används är ovanlig i Sverige, enligt byggherren.
– Till skillnad från traditionella byggprojekt, färdigställer vi successivt de tre invändiga hissarna under byggets gång. De invändiga hissarna går två till tre gånger så fort som en standardhiss och gör att vi kan effektivisera logistiken och transporten av vår personal. Följaktligen har vi endast behövt installera en utvändig bygghiss. Vi fortsätter nu att förädla den här byggtekniken även till kommande projekt. Detta är helt klart framtiden, säger Peter Kjellgren.

Hissen är också självlärande.
– Den kommer exempelvis ihåg om någon kallat på hissen från samma våningsplan och tid fler gånger. Sedan åker den automatiskt dit och väntar.

Till sommaren når Innovationen våning 36.
– Jag och mina kollegor på Oscar Properties är oerhört stolta över att få jobba med ett så fantastiskt projekt som Norra Tornen, säger Peter Kjellgren.

Organisationen för Innovationen kommer även att arbeta med nästa torn – Helix. Det ska bli 110 meter högt och rymma 138 lägenheter.

Oscar Properties började schakta för Helix i juni 2017 och just nu pågår arbetena med grundläggningen i form av ett 30-tal pålar, arbetena med armeringen av bottenplattan startar under januari.
För Helix är inflyttning planerad till fjärde kvartalet 2019 fram till och med första kvartalet 2020.

Vilka lärdomar från Innovationen tar ni med er till Helix?
– Även om de ser likadana ut så är det mycket som skiljer dem åt, som till exempel grundläggningen och planlösningarna. Dock så tar vi med oss många av de lösningar som vi gjort i Innovationen till Helix. Hissarna, stjärn-nätet och logistiktänket för att nämna några, säger Peter Kjellgren.