Nyheter

”En omöjlighet för små kommuner”

Många kommuner har inte råd att hålla sig med den kompetens som krävs för att kunna bedöma vilka risker som klimatförändringarna medför. Det menar Jessica Andersson på SKL, Sveriges kommuner och landsting.

Stämmer det att kommunerna är för dåliga på att ta hänsyn till klimatriskerna?
— Jag tycker inte att kritiken är befogad. Medvetenheten om klimatriskerna har ökat i kommunerna och det händer en hel del, säger Jessica Andersson, ansvarig för klimatanpassningsfrågor på SKL, till MiljöRapporten.

Det stora problemet är kommunerna ofta saknar tillräckligt bra underlag i planprocessen för att kunna fatta rätt beslut — planeringsunderlag som myndigheterna ska tillhandahålla genom länsstyrelsen. Lantmäteriverket håller på att ta fram en ny höjddatabas, vilket kommer minska osäkerheten.

— Det är bra. De data som finns nu är alltför grova, det gör det svårt att fatta kvalificerade beslut.

Hur är det med kommunens egen kunskap — finns den geotekniska kompetens som behövs?
— Att ha egen geoteknisk kompetens är en omöjlighet för små kommuner. Många av dem har svårt att hitta folk att anställa överhuvudtaget. Det viktiga är att det finns experter och kompetensstöd på andra ställen som kommunerna kan ta till hjälp, säger Jessica Andersson.

Vad gör SKL?
— Vi sprider goda exempel på klimatanpassning. Det finns flera kommuner som har kommit långt, som exempelvis Kristianstad, Göteborg, Arvika och Trelleborg.