Ekonomi

”En splittrad bild i utmanande tider”

Tomas Carlsson och Susanne Lithander
Tomas Carlsson, vd och koncernchef och Susanne Lithander, Ekonomi- och finansdirektör, presenterar delårsrapporten. Foto: Anna Sjöström

NCC har presenterat sin delårsrapport för årets tredje kvartal.
– Vi har god orderingång, en stark orderstock och de flesta enheter levererar väl, men det har varit ett tufft kvartal för delar av verksamheten, säger Tomas Carlsson, vd och koncernchef NCC.

I september vinstvarnade NCC och menade att resultatet för tredje kvartalet påverkas negativt av det ekonomiska läget. Men så blev det inte.

Å ena sidan påverkas resultatet i det tredje kvartalet av stora utmaningar inom asfaltverksamheten där NCC inte har kunnat kompensera för de ökade kostnaderna, nedskrivningar i Building Sweden och ökade kostnader överlag.
Å andra sidan har NCC haft en stark orderingång och en bra orderstock.
– Det är en splittrad bild i dessa utmanande tider, säger Tomas Carlsson, vd och koncernchef.

NCC tredje kvartalet 2022:

 • Orderingången uppgick till 11 607 (8 905) MSEK
 • Nettoomsättningen uppgick till 14 068 (14 531) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 510 (877) MSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 490 (864) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till 425 (706) MSEK
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 4,13 (6,56) SEK

NCC perioden januari – september 2022:

 • Orderingången uppgick till 41 005 (39 727) MSEK
 • Nettoomsättningen uppgick till 38 180 (37 416) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 814 (1 221) MSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 779 (1 188) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till 661 (971) MSEK
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 6,26 (9,02) SEK

Affärsområde Infrastructure har haft en god orderingång och årets tredje kvartal (4,5 mdr) och är högre än motsvarande kvartal 2021 (2,9) och 2020 (3,2).
En förklaring till det är NCC:S kontrakt för ombyggnaden av Käpplaverket. Kontraktet är värt cirka en miljard kronor.

Inom Building Sweden har NCC gjort ett större antal nedskrivningar, kopplat till bostadsprojekt i Stockholm. Det påverkade rörelseresultatet i tredje kvartalet negativt, det uppgick till -56 msek (100).
Orderingången i kvartalet uppgick till 2 376 msek (2 290) och till 10 886 msek (10 159) för perioden januari till september.
– Samhällsbyggnader som skolor och fängelser och bostäder står för störst andel av orderingången, drygt hälften, säger Tomas Carlsson.  

Rörelseresultatet i Building Nordics är stabilt, om än påverkat av den rådande situationen med ökade kostnader. 104 msek för tredje kvartalet i år. (110)
– Vi ser ett ökat fokus på samhällsbyggnader i alla länder.

Stora utmaningar inom asfaltverksamheten

Inom affärsområdet Industry är det stora utmaningar inom asfaltverksamheten.
– Trots prishöjningar har de högre kostnaderna inte kunnat kompenseras och vi ser effekter av den situationen året ut. Kontrakten är ofta korta, så vi ser en möjlighet att kunna förbättra situationen genom att höja våra priser, säger Tomas Carlsson.
Rörelseresultatet uppgick till 50 msek (306) i det tredje kvartalet, och är främst drivet av asfaltverksamheten. De negativa effekterna är mest påtagliga i Norge och Danmark. (Asfaltverksamheten i Finland avyttrades i slutet av 2021.)

Rörelseresultatet inom Property Development uppgick till 183 msek (277) i det tredje kvartalet.
NCC har just nu elva pågående kontorsprojekt, varav ett har byggstartats under det tredje kvartalet – Flow Hyllie i Malmö.
– Vi har bra marginaler och kan vänta med att sälja projekt tills vi upplever att vi får marknadsmässigt betalt.

Om vd: ska summera läget säger han så här:
– En splittrad bild. Det finns en stor osäkerhet, men ännu känner vi inte av det så mycket i NCC-koncernen.